מנחה  ישי ריבו  ויזניץ  הר הבית
הדף היומי: מסכת בבא בתרא דף ל"ה יום ראשון ל' בשבט, א' דר"ח אדרהדף היומי: מסכת בבא בתרא דף ל"ה יום ראשון ל' בשבט, א' דר"ח אדר
ל' בשבט תשעז | 26.02.17
אתר "כיכר השבת" מגיש את שיעור הדף היומי, מדי בוקר. כאן תוכלו להאזין מדי יום לשיעור מרתק בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי, המסביר בטוב-טעם את דברי הגמרא. השיעור משודר בכל בוקר בשעה 5:00 ברדיו החרדי 'קול חי', בתדרים 93 ו-92.8 FM ומוגש לגולשים באדיבותו • השיעור לרפואתם השלמה במהרה של חולי עמך ישראל (יהדות)
הדף היומי: מסכת בבא בתרא דפים ל"ג-ל"ד יום שישי כ"ח בשבטהדף היומי: מסכת בבא בתרא דפים ל"ג-ל"ד יום שישי כ"ח בשבטהדף היומי
אתר "כיכר השבת" מגיש את שיעור הדף היומי, מדי בוקר. כאן תוכלו להאזין מדי יום לשיעור מרתק בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי, המסביר בטוב-טעם את דברי הגמרא (יהדות)
הדף היומי: מסכת בבא בתרא דף ל"ב יום חמישי ז"ך בשבטהדף היומי: מסכת בבא בתרא דף ל"ב יום חמישי ז"ך בשבטהדף היומי
אתר "כיכר השבת" מגיש את שיעור הדף היומי, מדי בוקר. כאן תוכלו להאזין מדי יום לשיעור מרתק בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי, המסביר בטוב-טעם את דברי הגמרא (יהדות)
הדף היומי: מסכת בבא בתרא דף ל"א יום רביעי כ"ו שבטהדף היומי: מסכת בבא בתרא דף ל"א יום רביעי כ"ו שבטהדף היומי
אתר "כיכר השבת" מגיש את שיעור הדף היומי, מדי בוקר. כאן תוכלו להאזין מדי יום לשיעור מרתק בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי, המסביר בטוב-טעם את דברי הגמרא (יהדות)
הדף היומי: מסכת בבא בתרא דף ל' יום שלישי כ"ה שבטהדף היומי: מסכת בבא בתרא דף ל' יום שלישי כ"ה שבטהדף היומי
אתר "כיכר השבת" מגיש את שיעור הדף היומי, מדי בוקר. כאן תוכלו להאזין מדי יום לשיעור מרתק בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי, המסביר בטוב-טעם את דברי הגמרא (יהדות)
הדף היומי: מסכת בבא בתרא דף כ"ט יום שני כ"ד בשבטהדף היומי: מסכת בבא בתרא דף כ"ט יום שני כ"ד בשבטהדף היומי
אתר "כיכר השבת" מגיש את שיעור הדף היומי, מדי בוקר. כאן תוכלו להאזין מדי יום לשיעור מרתק בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי, המסביר בטוב-טעם את דברי הגמרא (יהדות)
הדף היומי: מסכת בבא בתרא דף כ"ח יום ראשון כ"ג בשבטהדף היומי: מסכת בבא בתרא דף כ"ח יום ראשון כ"ג בשבטהדף היומי
אתר "כיכר השבת" מגיש את שיעור הדף היומי, מדי בוקר. כאן תוכלו להאזין מדי יום לשיעור מרתק בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי, המסביר בטוב-טעם את דברי הגמרא (יהדות)
הדף היומי: מסכת בבא בתרא דפים כ"ו-ז"ך יום שישי כ"א בשבט, ערב ש"ק יתרו - קבלת התורה!הדף היומי: מסכת בבא בתרא דפים כ"ו-ז"ך יום שישי כ"א בשבט, ערב ש"ק יתרו - קבלת התורה!הדף היומי
אתר "כיכר השבת" מגיש את שיעור הדף היומי, מדי בוקר. כאן תוכלו להאזין מדי יום לשיעור מרתק בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי, המסביר בטוב-טעם את דברי הגמרא (יהדות)
הדף היומי: מסכת בבא בתרא דף כ"ה יום חמישי כ' בשבטהדף היומי: מסכת בבא בתרא דף כ"ה יום חמישי כ' בשבטהדף היומי
אתר "כיכר השבת" מגיש את שיעור הדף היומי, מדי בוקר. כאן תוכלו להאזין מדי יום לשיעור מרתק בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי, המסביר בטוב-טעם את דברי הגמרא (יהדות)
הדף היומי: מסכת בבא בתרא דף כ"ד יום רביעי י"ט בשבטהדף היומי: מסכת בבא בתרא דף כ"ד יום רביעי י"ט בשבטהדף היומי
אתר "כיכר השבת" מגיש את שיעור הדף היומי, מדי בוקר. כאן תוכלו להאזין מדי יום לשיעור מרתק בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי, המסביר בטוב-טעם את דברי הגמרא (יהדות)
הדף היומי: מסכת בבא בתרא דף כ"ג יום שלישי ח"י בשבטהדף היומי: מסכת בבא בתרא דף כ"ג יום שלישי ח"י בשבטהדף היומי
אתר "כיכר השבת" מגיש את שיעור הדף היומי, מדי בוקר. כאן תוכלו להאזין מדי יום לשיעור מרתק בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי, המסביר בטוב-טעם את דברי הגמרא (יהדות)
הדף היומי: מס' בבא בתרא דף כ"ב יום שני טו"ב בשבטהדף היומי: מס' בבא בתרא דף כ"ב יום שני טו"ב בשבטהדף היומי
אתר "כיכר השבת" מגיש את שיעור הדף היומי, מדי בוקר. כאן תוכלו להאזין מדי יום לשיעור מרתק בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי, המסביר בטוב-טעם את דברי הגמרא (יהדות)
הדף היומי: מס' בבא בתרא דף כ"א יום ראשון ט"ז בשבטהדף היומי: מס' בבא בתרא דף כ"א יום ראשון ט"ז בשבטהדף היומי
אתר "כיכר השבת" מגיש את שיעור הדף היומי, מדי בוקר. כאן תוכלו להאזין מדי יום לשיעור מרתק בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי, המסביר בטוב-טעם את דברי הגמרא (יהדות)
הדף היומי: מס' בבא בתרא דפים י"ט - כ' יום שישי י"ד בשבט, ערב שבת שירה ושבת ט"ו בשבט!הדף היומי: מס' בבא בתרא דפים י"ט - כ' יום שישי י"ד בשבט, ערב שבת שירה ושבת ט"ו בשבט!הדף היומי
אתר "כיכר השבת" מגיש את שיעור הדף היומי, מדי בוקר. כאן תוכלו להאזין מדי יום לשיעור מרתק בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי, המסביר בטוב-טעם את דברי הגמרא (יהדות)
הדף היומי: מסכת בבא בתרא דף ח"י ! יום חמישי י"ג בשבטהדף היומי: מסכת בבא בתרא דף ח"י ! יום חמישי י"ג בשבטהדף היומי
אתר "כיכר השבת" מגיש את שיעור הדף היומי, מדי בוקר. כאן תוכלו להאזין מדי יום לשיעור מרתק בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי, המסביר בטוב-טעם את דברי הגמרא (יהדות)
הדף היומי: מסכת בבא בתרא דף י"ז [דף טו"ב!] יום רביעי י"ב בשבטהדף היומי: מסכת בבא בתרא דף י"ז [דף טו"ב!] יום רביעי י"ב בשבטהדף היומי
אתר "כיכר השבת" מגיש את שיעור הדף היומי, מדי בוקר. כאן תוכלו להאזין מדי יום לשיעור מרתק בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי, המסביר בטוב-טעם את דברי הגמרא (יהדות)
הדף היומי: מס' בבא בתרא דף ט"ז יום שלישי י"א בשבטהדף היומי: מס' בבא בתרא דף ט"ז יום שלישי י"א בשבטהדף היומי
אתר "כיכר השבת" מגיש את שיעור הדף היומי, מדי בוקר. כאן תוכלו להאזין מדי יום לשיעור מרתק בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי, המסביר בטוב-טעם את דברי הגמרא (יהדות)
הדף היומי: מס' בבא בתרא דף ט"ו יום שני י' בשבטהדף היומי: מס' בבא בתרא דף ט"ו יום שני י' בשבטהדף היומי
אתר "כיכר השבת" מגיש את שיעור הדף היומי, מדי בוקר. כאן תוכלו להאזין מדי יום לשיעור מרתק בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי, המסביר בטוב-טעם את דברי הגמרא (יהדות)
הדף היומי: מסכת בבא בתרא דף י"ד יום ראשון ט' בשבטהדף היומי: מסכת בבא בתרא דף י"ד יום ראשון ט' בשבטהדף היומי
אתר "כיכר השבת" מגיש את שיעור הדף היומי, מדי בוקר. כאן תוכלו להאזין מדי יום לשיעור מרתק בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי, המסביר בטוב-טעם את דברי הגמרא (יהדות)
הדף היומי: מסכת בבא בתרא דפים י"ב-י"ג יום שישי ז' בשבטהדף היומי: מסכת בבא בתרא דפים י"ב-י"ג יום שישי ז' בשבטהדף היומי
אתר "כיכר השבת" מגיש את שיעור הדף היומי, מדי בוקר. כאן תוכלו להאזין מדי יום לשיעור מרתק בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי, המסביר בטוב-טעם את דברי הגמרא (יהדות)
הדף היומי: מסכת בבא בתרא דף י"א יום חמישי ו' בשבטהדף היומי: מסכת בבא בתרא דף י"א יום חמישי ו' בשבטהדף היומי
אתר "כיכר השבת" מגיש את שיעור הדף היומי, מדי בוקר. כאן תוכלו להאזין מדי יום לשיעור מרתק בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי, המסביר בטוב-טעם את דברי הגמרא (יהדות)
הדף היומי: מסכת בבא בתרא דף י' יום רביעי ה' בשבטהדף היומי: מסכת בבא בתרא דף י' יום רביעי ה' בשבטהדף היומי
אתר "כיכר השבת" מגיש את שיעור הדף היומי, מדי בוקר. כאן תוכלו להאזין מדי יום לשיעור מרתק בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי, המסביר בטוב-טעם את דברי הגמרא (יהדות)
הדף היומי: מס' בבא בתרא דף ט' יום שלישי ד' שבטהדף היומי: מס' בבא בתרא דף ט' יום שלישי ד' שבטהדף היומי
אתר "כיכר השבת" מגיש את שיעור הדף היומי, מדי בוקר. כאן תוכלו להאזין מדי יום לשיעור מרתק בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי, המסביר בטוב-טעם את דברי הגמרא (יהדות)
הדף היומי: מס' בבא בתרא דף ח' יום שני ג' שבטהדף היומי: מס' בבא בתרא דף ח' יום שני ג' שבטהדף היומי
אתר "כיכר השבת" מגיש את שיעור הדף היומי, מדי בוקר. כאן תוכלו להאזין מדי יום לשיעור מרתק בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי, המסביר בטוב-טעם את דברי הגמרא (יהדות)
הדף היומי: מסכת בבא בתרא דף ז' יום ראשון ב' בשבטהדף היומי: מסכת בבא בתרא דף ז' יום ראשון ב' בשבטהדף היומי
אתר "כיכר השבת" מגיש את שיעור הדף היומי, מדי בוקר. כאן תוכלו להאזין מדי יום לשיעור מרתק בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי, המסביר בטוב-טעם את דברי הגמרא (יהדות)
הדף היומי: מס' בבא בתרא דפים ה'-ו' יום שישי ערב ראש חודש שבט, כ"ט טבתהדף היומי: מס' בבא בתרא דפים ה'-ו' יום שישי ערב ראש חודש שבט, כ"ט טבתהדף היומי
אתר "כיכר השבת" מגיש את שיעור הדף היומי, מדי בוקר. כאן תוכלו להאזין מדי יום לשיעור מרתק בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי, המסביר בטוב-טעם את דברי הגמרא (יהדות)

הדף היומי

הדף היומי בכיכר השבת - שיעור מוקלט של דף יומי מן הגמרא לנוחות הלומדים, מידי בוקר. בואו ולימדו עכשיו את הדף היומי מן התלמוד בבלי עם הרב בנימין מילצקי

עדכונים
כיכר facebook