מלך..  פורים  גד אלבז  ברלנד
(צילום: פלאש 90) - שיעור הדף היומי ליום ד ניסן תשע"א, מסכת מנחות לשיעור הדף היומי ליום ד ניסן תשע"א, מסכת מנחות להדף היומי
מסכת מנחות ל ליום ד ניסן תשע"א: כשרות לגולשים, אתר "כיכר השבת" מגיש את שיעור הדף היומי ולצדו פירוש רש"י ובעלי התוספות
(צילום: פלאש 90) - שיעור הדף היומי ליום ג ניסן תשע"א, מסכת מנחות כטשיעור הדף היומי ליום ג ניסן תשע"א, מסכת מנחות כטהדף היומי
מסכת מנחות כט ליום ג ניסן תשע"א: כשרות לגולשים, אתר "כיכר השבת" מגיש את שיעור הדף היומי ולצדו פירוש רש"י ובעלי התוספות
(צילום: פלאש 90) - שיעור הדף היומי ליום ב ניסן תשע"א, מסכת מנחות כחשיעור הדף היומי ליום ב ניסן תשע"א, מסכת מנחות כחהדף היומי
מסכת מנחות כח ליום ב ניסן תשע"א: כשרות לגולשים, אתר "כיכר השבת" מגיש את שיעור הדף היומי ולצדו פירוש רש"י ובעלי התוספות
(צילום: פלאש 90) - שיעור הדף היומי ליום א ניסן תשע"א, מסכת מנחות כזשיעור הדף היומי ליום א ניסן תשע"א, מסכת מנחות כזהדף היומי
מסכת מנחות כז ליום א ניסן תשע"א: כשרות לגולשים, אתר "כיכר השבת" מגיש את שיעור הדף היומי ולצדו פירוש רש"י ובעלי התוספות
(צילום: פלאש 90) - שיעור הדף היומי ליום כט אדר ב תשע"א, מסכת מנחות כושיעור הדף היומי ליום כט אדר ב תשע"א, מסכת מנחות כוהדף היומי
מסכת מנחות כו ליום כט אדר ב תשע"א: כשרות לגולשים, אתר "כיכר השבת" מגיש את שיעור הדף היומי ולצדו פירוש רש"י ובעלי התוספות.
(צילום: פלאש 90) - שיעור הדף היומי ליום כח אדר ב תשע"א, מסכת מנחות כהשיעור הדף היומי ליום כח אדר ב תשע"א, מסכת מנחות כההדף היומי
מסכת מנחות כה ליום כח אדר ב תשע"א: כשרות לגולשים, אתר "כיכר השבת" מגיש את שיעור הדף היומי ולצדו פירוש רש"י ובעלי התוספות
(צילום: פלאש 90) - שיעור הדף היומי ליום כו אדר ב תשע"א, מסכת מנחות כגשיעור הדף היומי ליום כו אדר ב תשע"א, מסכת מנחות כגהדף היומי
מסכת מנחות כג ליום כו אדר ב תשע"א: כשרות לגולשים, אתר "כיכר השבת" מגיש את שיעור הדף היומי ולצדו פירוש רש"י ובעלי התוספות
(צילום: פלאש 90) - שיעור הדף היומי ליום כה אדר ב תשע"א, מסכת מנחות כבשיעור הדף היומי ליום כה אדר ב תשע"א, מסכת מנחות כבהדף היומי
מסכת מנחות כב ליום כה אדר ב תשע"א: כשרות לגולשים, אתר "כיכר השבת" מגיש את שיעור הדף היומי ולצדו פירוש רש"י ובעלי התוספות
(צילום: פלאש 90) - שיעור הדף היומי ליום כד אדר ב תשע"א, מסכת מנחות כאשיעור הדף היומי ליום כד אדר ב תשע"א, מסכת מנחות כאהדף היומי
מסכת מנחות כא ליום כד אדר ב תשע"א: כשרות לגולשים, אתר "כיכר השבת" מגיש את שיעור הדף היומי ולצדו פירוש רש"י ובעלי התוספות
(צילום: פלאש 90) - שיעור הדף היומי ליום כג אדר ב תשע"א, מסכת מנחות כשיעור הדף היומי ליום כג אדר ב תשע"א, מסכת מנחות כהדף היומי
מסכת מנחות כ ליום כג אדר ב תשע"א: כשרות לגולשים, אתר "כיכר השבת" מגיש את שיעור הדף היומי ולצדו פירוש רש"י ובעלי התוספות
(צילום: פלאש 90) - שיעור הדף היומי ליום כב אדר ב תשע"א, מסכת מנחות יטשיעור הדף היומי ליום כב אדר ב תשע"א, מסכת מנחות יטהדף היומי
מסכת מנחות יט ליום כב אדר ב תשע"א: כשרות לגולשים, אתר "כיכר השבת" מגיש את שיעור הדף היומי ולצדו פירוש רש"י ובעלי התוספות
(צילום: פלאש 90) - שיעור הדף היומי ליום כא אדר ב תשע"א, מסכת מנחות יחשיעור הדף היומי ליום כא אדר ב תשע"א, מסכת מנחות יחהדף היומי
מסכת מנחות יח ליום כא אדר ב תשע"א: כשרות לגולשים, אתר "כיכר השבת" מגיש את שיעור הדף היומי ולצדו פירוש רש"י ובעלי התוספות
(צילום: פלאש 90) - שיעור הדף היומי ליום יט אדר ב תשע"א, מסכת מנחות טזשיעור הדף היומי ליום יט אדר ב תשע"א, מסכת מנחות טזהדף היומי
מסכת מנחות טז ליום יט אדר ב תשע"א: כשרות לגולשים, אתר "כיכר השבת" מגיש את שיעור הדף היומי ולצדו פירוש רש"י ובעלי התוספות
(צילום: פלאש 90) - שיעור הדף היומי ליום יח אדר ב תשע"א, מסכת מנחות טושיעור הדף היומי ליום יח אדר ב תשע"א, מסכת מנחות טוהדף היומי
מסכת מנחותטו ליום יח אדר ב תשע"א: כשרות לגולשים, אתר "כיכר השבת" מגיש את שיעור הדף היומי ולצדו פירוש רש"י ובעלי התוספות
(צילום: פלאש 90) - שיעור הדף היומי ליום יז אדר ב תשע"א, מסכת מנחות ידשיעור הדף היומי ליום יז אדר ב תשע"א, מסכת מנחות ידהדף היומי
מסכת מנחות יד ליום יז אדר ב תשע"א: כשרות לגולשים, אתר "כיכר השבת" מגיש את שיעור הדף היומי ולצדו פירוש רש"י ובעלי התוספות
(צילום: פלאש 90) - שיעור הדף היומי ליום טז אדר ב תשע"א, מסכת מנחות יגשיעור הדף היומי ליום טז אדר ב תשע"א, מסכת מנחות יגהדף היומי
מסכת מנחות יג ליום טז אדר ב תשע"א: כשרות לגולשים, אתר "כיכר השבת" מגיש את שיעור הדף היומי ולצדו פירוש רש"י ובעלי התוספות
(צילום: פלאש 90) - שיעור הדף היומי ליום טו אדר ב תשע"א, מסכת מנחות יבשיעור הדף היומי ליום טו אדר ב תשע"א, מסכת מנחות יבהדף היומי
מסכת מנחות יב ליום טו אדר ב תשע"א: כשרות לגולשים, אתר "כיכר השבת" מגיש את שיעור הדף היומי ולצדו פירוש רש"י ובעלי התוספות
(צילום: פלאש 90) - שיעור הדף היומי ליום יד אדר ב תשע"א, מסכת מנחות יאשיעור הדף היומי ליום יד אדר ב תשע"א, מסכת מנחות יאהדף היומי
מסכת מנחות יא ליום יד אדר ב תשע"א: כשרות לגולשים, אתר "כיכר השבת" מגיש את שיעור הדף היומי ולצדו פירוש רש"י ובעלי התוספות
(צילום: פלאש 90) - שיעור הדף היומי ליום יב אדר ב תשע"א, מסכת מנחות טשיעור הדף היומי ליום יב אדר ב תשע"א, מסכת מנחות טהדף היומי
מסכת מנחות ט ליום יב אדר ב תשע"א: כשרות לגולשים, אתר "כיכר השבת" מגיש את שיעור הדף היומי ולצדו פירוש רש"י ובעלי התוספות
(פלאש 90) - שיעור הדף היומי ליום יא אדר ב תשע"א, מסכת מנחות חשיעור הדף היומי ליום יא אדר ב תשע"א, מסכת מנחות חהדף היומי
מסכת מנחות ח ליום יא אדר ב תשע"א: כשרות לגולשים, אתר "כיכר השבת" מגיש את שיעור הדף היומי ולצדו פירוש רש"י ובעלי התוספות
(פלאש 90) - שיעור הדף היומי ליום י אדר ב תשע"א, מסכת מנחות זשיעור הדף היומי ליום י אדר ב תשע"א, מסכת מנחות זהדף היומי
מסכת מנחות ז ליום י אדר ב תשע"א: כשרות לגולשים, אתר "כיכר השבת" מגיש את שיעור הדף היומי ולצדו פירוש רש"י ובעלי התוספות
(צילום: פלאש 90) - שיעור הדף היומי ליום ט אדר ב תשע"א, מסכת מנחות ושיעור הדף היומי ליום ט אדר ב תשע"א, מסכת מנחות והדף היומי
מסכת מנחות ה ליום ח אדר ב תשע"א: כשרות לגולשים, אתר "כיכר השבת" מגיש את שיעור הדף היומי ולצדו פירוש רש"י ובעלי התוספות
(פלאש 90) - שיעור הדף היומי ליום ח אדר ב תשע"א, מסכת מנחות השיעור הדף היומי ליום ח אדר ב תשע"א, מסכת מנחות ההדף היומי
מסכת מנחות ה ליום ח אדר ב תשע"א: כשרות לגולשים, אתר "כיכר השבת" מגיש את שיעור הדף היומי ולצדו פירוש רש"י ובעלי התוספות
(צילום: פלאש 90) - שיעור הדף היומי ליום ז אדר ב תשע"א, מסכת מנחות דשיעור הדף היומי ליום ז אדר ב תשע"א, מסכת מנחות דהדף היומי
מסכת מנחות ד ליום ה אדר ב תשע"א: כשרות לגולשים, אתר "כיכר השבת" מגיש את שיעור הדף היומי ולצדו פירוש רש"י ובעלי התוספות
(צילום: פלאש 90) - שיעור הדף היומי ליום ה אדר ב תשע"א, מסכת מנחות בשיעור הדף היומי ליום ה אדר ב תשע"א, מסכת מנחות בהדף היומי
מסכת מנחות ב ליום ה אדר ב תשע"א: כשרות לגולשים, אתר "כיכר השבת" מגיש את שיעור הדף היומי ולצדו פירוש רש"י ובעלי התוספות.
(צילום: פלאש 90) - שיעור הדף היומי ליום ד אדר ב תשע"א, מסכת זבחים קכשיעור הדף היומי ליום ד אדר ב תשע"א, מסכת זבחים קכהדף היומי
מסכת זבחים קכ ליום ד אדר ב תשע"א: כשרות לגולשים, אתר "כיכר השבת" מגיש את שיעור הדף היומי ולצדו פירוש רש"י ובעלי התוספות

הדף היומי

הדף היומי בכיכר השבת - שיעור מוקלט של דף יומי מן הגמרא לנוחות הלומדים, מידי בוקר. בואו ולימדו עכשיו את הדף היומי מן התלמוד בבלי עם הרב בנימין מילצקי

עדכונים
כיכר facebook