שטיסל  סורוצקין  נתנאל ישראל  אברהם פריד
הפינה של מרן: דיני טויית חוטי הציציות לשמההפינה של מרן: דיני טויית חוטי הציציות לשמהישי כהן1
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: דיני טויית חוטי הציציות לשמה (יביע אומר)
מצוות התכלת בציצית וסדר עשיית הציציותמצוות התכלת בציצית וסדר עשיית הציציותישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: מצוות התכלת בציצית וכיצד סדר עשיית הציציות (יביע אומר)
הפינה של מרן: סדר עטיפת טלית גדולהפינה של מרן: סדר עטיפת טלית גדולישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: סדר עטיפת טלית גדול (יביע אומר)
הפינה של מרן: סחיטת משקין בשבתהפינה של מרן: סחיטת משקין בשבתישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: סחיטת משקין בשבת (יביע אומר)
הפינה של מרן: חשיבות כשרות התפיליןהפינה של מרן: חשיבות כשרות התפיליןישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: חשיבות כשרות כתיבת ועשיית התפילין (יביע אומר)
הפינה של מרן: מוקצה ביום טובהפינה של מרן: מוקצה ביום טובישי כהן1
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: מוקצה ביום טוב (יביע אומר)
הפינה של מרן: מלאכת טוחן ביום טובהפינה של מרן: מלאכת טוחן ביום טובישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: מלאכת טוחן ביום טוב (יביע אומר)
הפינה של מרן: דיני הבערה ביום טובהפינה של מרן: דיני הבערה ביום טובישי כהן1
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: דיני הבערה ביום טוב (יביע אומר)
הפינה של מרן: כיבוי ביום טובהפינה של מרן: כיבוי ביום טובישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: כיבוי ביום טוב (יביע אומר)
הפינה של מרן: מלאכת אוכל נפש ביום טובהפינה של מרן: מלאכת אוכל נפש ביום טובישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: דין מלאכת אוכל נפש ומכשירי אוכל נפש ביום טוב (יביע אומר)
הפינה של מרן: דין גרמא בשבתהפינה של מרן: דין גרמא בשבתישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: ה (יביע אומר)
הפינה היומית של מרן הרב עובדיה יוסף: דיני קיפול הטלית בשבתהפינה היומית של מרן הרב עובדיה יוסף: דיני קיפול הטלית בשבתישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: דיני קיפול הטלית בשבת (יביע אומר)
הפינה של מרן: עניית קדיש וקדושה בברכות הנהניןהפינה של מרן: עניית קדיש וקדושה בברכות הנהניןישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: עניית קדיש וקדושה בברכות הנהנין (יביע אומר)
הפינה של מרן: דיני אמירה לגוי מבעוד יוםהפינה של מרן: דיני אמירה לגוי מבעוד יוםישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: דיני אמירה לגוי מבעוד יום (יביע אומר)
הפינה של מרן: רמיזה לגוי בשבתהפינה של מרן: רמיזה לגוי בשבתישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: רמיזה לגוי בשבת (יביע אומר)
הפינה של מרן: הנאה ממלאכה שנעשית על ידי גוי בשבתהפינה של מרן: הנאה ממלאכה שנעשית על ידי גוי בשבתישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: הנאה ממלאכה שנעשית על ידי גוי בשבת (יביע אומר)
הפינה של מרן: שבות דשבות במקום מצוההפינה של מרן: שבות דשבות במקום מצוהישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: שבות דשבות במקום מצוה (יביע אומר)
הפינה של מרן: המשך דיני ברכות הנהניןהפינה של מרן: המשך דיני ברכות הנהניןישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: המשך דיני ברכות הנהנין (יביע אומר)
הפינה של מרן: דיני ברכות הנהניןהפינה של מרן: דיני ברכות הנהניןישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: דיני ברכות הנהנין (יביע אומר)
הפינה של מרן: גרם כיבוי בשבתהפינה של מרן: גרם כיבוי בשבתישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: גרם כיבוי בשבת (יביע אומר)
הפינה של מרן:  הילולת רבי שמעון בר יוחאיהפינה של מרן: הילולת רבי שמעון בר יוחאיישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: הילולת רבי שמעון בר יוחאי (יביע אומר)
הפינה של מרן: שמיעה לדברי חכמיםהפינה של מרן: שמיעה לדברי חכמיםישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: שמיעה לדברי חכמים (יביע אומר)
הפינה של מרן: איסור תחומיןהפינה של מרן: איסור תחומיןישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: איסור תחומין (יביע אומר)
הפינה של מרן: פתיחת מקרר בשבתהפינה של מרן: פתיחת מקרר בשבתישי כהן1
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: פתיחת מקרר בשבת (יביע אומר)
הפינה של מרן: דין ברכת שמע וברכותיההפינה של מרן: דין ברכת שמע וברכותיהישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: דין ברכת שמע וברכותיה (יביע אומר)
הפינה של מרן: עישון ביום חומרת איסור העישוןהפינה של מרן: עישון ביום חומרת איסור העישוןישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: עישון ביום חומרת איסור העישון (יביע אומר)

שיעורי הרב עובדיה יוסף

מרן הרב עובדיה יוסף מסר בימי חייו אין ספור שיעורי תורה, כיכר השבת ריכז עבורכם שיעורי תורה מרכזיים שנאמרו במוצאי השבתות בבית הכנסת יחווה דעת

כיכר facebook
הנקראים
המדוברים