קול ברמה  סורוצקין  חיים ישראל  נתנאל ישראל
הפינה של מרן: דיני רחיצה ביום טובהפינה של מרן: דיני רחיצה ביום טובישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: דיני רחיצה ביום טוב (יביע אומר)
הפינה של מרן: דיני אוכל נפש ביום טובהפינה של מרן: דיני אוכל נפש ביום טובישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: דיני אוכל נפש ביום טוב (יביע אומר)
הפינה של מרן: מוקצה ביום טובהפינה של מרן: מוקצה ביום טובישי כהן1
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: מוקצה ביום טוב (יביע אומר)
הפינה של מרן: מלאכת טוחן ביום טובהפינה של מרן: מלאכת טוחן ביום טובישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: מלאכת טוחן ביום טוב (יביע אומר)
הפינה של מרן: הניסים שנעשו ביום העצמאותהפינה של מרן: הניסים שנעשו ביום העצמאותישי כהן1
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: הניסים שנעשו ביום העצמאות (יביע אומר)
הפינה של מרן: דיני אוכל נפש וחשמל ביום טובהפינה של מרן: דיני אוכל נפש וחשמל ביום טובישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: דיני אוכל נפש וחשמל ביום טוב (יביע אומר)
הפינה של מרן זצוק"ל: כלל ופרט וכללהפינה של מרן זצוק"ל: כלל ופרט וכללישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: כלל ופרט וכלל (יביע אומר)
הפינה של מרן: זכור ושמור נאמרו בדיבור אחדהפינה של מרן: זכור ושמור נאמרו בדיבור אחדישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: זכור ושמור נאמרו בדיבור אחד (יביע אומר)
הפינה של מרן: הלכות ודיני קידוש ושיעוריםהפינה של מרן: הלכות ודיני קידוש ושיעוריםישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: הלכות ודיני קידוש ושיעורים (יביע אומר)
הפינה של מרן: חופה ונישואין בימי ספירת העומרהפינה של מרן: חופה ונישואין בימי ספירת העומרישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: מנהגי אבילות בספירת העומר (יביע אומר)
הפינה של מרן:  מנהגי אבילות בספירת העומרהפינה של מרן: מנהגי אבילות בספירת העומרישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: מנהגי אבילות בספירת העומר (יביע אומר)
הפינה של מרן: אין קידוש אלא במקום סעודההפינה של מרן: אין קידוש אלא במקום סעודהישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: אין קידוש אלא במקום סעודה (יביע אומר)
הפינה של מרן: עשות חפציך ביום קדשיהפינה של מרן: עשות חפציך ביום קדשיישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: עשות חפציך ביום קדשי (יביע אומר)
הפינה של מרן: מנהגי אבלות בימי הספירההפינה של מרן: מנהגי אבלות בימי הספירהישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: מנהגי אבלות בימי הספירה (יביע אומר)
הפינה של מרן: אם תשיב משבת רגליךהפינה של מרן: אם תשיב משבת רגליךישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: אם תשיב משבת רגליך (יביע אומר)
הפינה של מרן: ספירת העומר מדאורייתא או מדרבנןהפינה של מרן: ספירת העומר מדאורייתא או מדרבנןישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: ספירת העומר מדאורייתא או מדרבנן (יביע אומר)
הפינה של מרן זצ"ל: דין חשמל ביום טובהפינה של מרן זצ"ל: דין חשמל ביום טובישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: דין חשמל ביום טוב (יביע אומר)
הפינה של מרן זצ"ל: מצוות מכירת ובדיקת חמץהפינה של מרן זצ"ל: מצוות מכירת ובדיקת חמץישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: מצוות מכירת ובדיקת חמץ (יביע אומר)
הפינה של מרן זצ"ל: סיפור והגדת לבנךהפינה של מרן זצ"ל: סיפור והגדת לבנךישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: סיפור והגדת לבנך (יביע אומר)
הפינה של מרן זצ"ל: דין חמץ בפסח במשהוהפינה של מרן זצ"ל: דין חמץ בפסח במשהוישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: דין חמץ בפסח במשהו (יביע אומר)
הפינה של מרן זצ"ל: אמירת הלל בליל פסחהפינה של מרן זצ"ל: אמירת הלל בליל פסחישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: אמירת הלל בליל פסח (יביע אומר)
הפינה של מרן זצ"ל: מרור בפסחהפינה של מרן זצ"ל: מרור בפסחישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: מרור בפסח (יביע אומר)
הפינה של מרן: אשכנזי המתארח בפסח בבית ספרדיהפינה של מרן: אשכנזי המתארח בפסח בבית ספרדיישי כהן1
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: אשכנזי המתארח בפסח בבית ספרדי (יביע אומר)
הפינה של מרן זצ"ל: הלכות מצההפינה של מרן זצ"ל: הלכות מצהישי כהן1
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: הלכות מצה (יביע אומר)
הפינה של מרן: אכילת אורז בפסחהפינה של מרן: אכילת אורז בפסחישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: אכילת אורז בפסח (יביע אומר)
הפינה של מרן: המשך הלכות הכשרת כלים לפסחהפינה של מרן: המשך הלכות הכשרת כלים לפסחישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: המשך הלכות הכשרת כלים לפסח (יביע אומר)

שיעורי הרב עובדיה יוסף

מרן הרב עובדיה יוסף מסר בימי חייו אין ספור שיעורי תורה, כיכר השבת ריכז עבורכם שיעורי תורה מרכזיים שנאמרו במוצאי השבתות בבית הכנסת יחווה דעת

כיכר facebook
הנקראים
המדוברים