גד אלבז  ויזניץ  סקר  הרב שטיינמן
הפינה של מרן זצ"ל: מצוות מכירת ובדיקת חמץהפינה של מרן זצ"ל: מצוות מכירת ובדיקת חמץישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: מצוות מכירת ובדיקת חמץ (יביע אומר)
הפינה של מרן זצ"ל: סיפור והגדת לבנךהפינה של מרן זצ"ל: סיפור והגדת לבנךישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: סיפור והגדת לבנך (יביע אומר)
הפינה של מרן זצ"ל: דין חמץ בפסח במשהוהפינה של מרן זצ"ל: דין חמץ בפסח במשהוישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: דין חמץ בפסח במשהו (יביע אומר)
הפינה של מרן זצ"ל: אמירת הלל בליל פסחהפינה של מרן זצ"ל: אמירת הלל בליל פסחישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: אמירת הלל בליל פסח (יביע אומר)
הפינה של מרן זצ"ל: מרור בפסחהפינה של מרן זצ"ל: מרור בפסחישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: מרור בפסח (יביע אומר)
הפינה של מרן: אשכנזי המתארח בפסח בבית ספרדיהפינה של מרן: אשכנזי המתארח בפסח בבית ספרדיישי כהן1
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: אשכנזי המתארח בפסח בבית ספרדי (יביע אומר)
הפינה של מרן זצ"ל: הלכות מצההפינה של מרן זצ"ל: הלכות מצהישי כהן1
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: הלכות מצה (יביע אומר)
הפינה של מרן: אכילת אורז בפסחהפינה של מרן: אכילת אורז בפסחישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: אכילת אורז בפסח (יביע אומר)
הפינה של מרן: המשך הלכות הכשרת כלים לפסחהפינה של מרן: המשך הלכות הכשרת כלים לפסחישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: המשך הלכות הכשרת כלים לפסח (יביע אומר)
הפינה של מרן: דיני הכשרת כלים לפסחהפינה של מרן: דיני הכשרת כלים לפסחישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: דיני הכשרת כלים לפסח (יביע אומר)
הפינה של מרן: המשך הלכות ברכת האילנותהפינה של מרן: המשך הלכות ברכת האילנותישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: המשך הלכות ברכת האילנות (יביע אומר)
הפינה היומית של מרן זצ"ל:  הלכות ברכת האילנותהפינה היומית של מרן זצ"ל: הלכות ברכת האילנותישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: הלכות ברכת האילנות (יביע אומר)
הפינה היומית של מרן זצ"ל: דין נותן טעם בימי הפסחהפינה היומית של מרן זצ"ל: דין נותן טעם בימי הפסחישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: דין נותן טעם בימי הפסח (יביע אומר)
הפינה של מרן: מכירת חמץ לגוי בפסח וספק חמץ בפסחהפינה של מרן: מכירת חמץ לגוי בפסח וספק חמץ בפסחישי כהן1
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: דיני מכירת חמץ לגוי בפסח וספק חמץ בפסח (יביע אומר)
הפינה של מרן: חיטה מבוקעת שנמצאה בתבשיל בפסחהפינה של מרן: חיטה מבוקעת שנמצאה בתבשיל בפסחישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: חיטה מבוקעת שנמצאה בתבשיל בימי הפסח (יביע אומר)
הפינה היומית של מרן זצ"ל: חמץ בפסח במשהוהפינה היומית של מרן זצ"ל: חמץ בפסח במשהוישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: חמץ בפסח במשהו (יביע אומר)
הפינה היומית של מרן זצ"ל: מדוע חמץ אפילו באלף לא בטילהפינה היומית של מרן זצ"ל: מדוע חמץ אפילו באלף לא בטילישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: מדוע חמץ בפסח אפילו באלף לא בטיל (יביע אומר)
הפינה היומית של מרן זצ"ל: קופסת שימורים בשבתהפינה היומית של מרן זצ"ל: קופסת שימורים בשבתישי כהן1
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: קופסת שימורים בשבת (יביע אומר)
הפינה היומית של מרן זצ"ל: סיכום הלכות תיקון כלי בשבתהפינה היומית של מרן זצ"ל: סיכום הלכות תיקון כלי בשבתישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: סיכום הלכות תיקון כלי בשבת (יביע אומר)
הפינה היומית של מרן זצ"ל: מתקן מנא בשבתהפינה היומית של מרן זצ"ל: מתקן מנא בשבתישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: מתקן מנא בשבת (יביע אומר)
הפינה היומית של מרן זצ"ל:  פרשת פרההפינה היומית של מרן זצ"ל: פרשת פרהישי כהן1
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: פרשת פרה (יביע אומר)
הפינה היומית של מרן זצ"ל: פרשת זכור - מחיית עמלקהפינה היומית של מרן זצ"ל: פרשת זכור - מחיית עמלקישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: פרשת זכור - מחיית עמלק (יביע אומר)
הפינה היומית של מרן זצ"ל: תענית אסתרהפינה היומית של מרן זצ"ל: תענית אסתרישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: תענית אסתר (יביע אומר)
הפינה של מרן: המגילה נכתבה לכל האומותהפינה של מרן: המגילה נכתבה לכל האומותישי כהן1
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: מגילת אסתר נכתבה לכל האומות (יביע אומר)
הפינה היומית של מרן זצ"ל: הניסים במגילההפינה היומית של מרן זצ"ל: הניסים במגילהישי כהן1
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: הניסים שבמגילת אסתר (יביע אומר)
הפינה היומית של מרן זצ"ל: זכר למחצית השקלהפינה היומית של מרן זצ"ל: זכר למחצית השקלישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: זכר למחצית השקל (יביע אומר)

שיעורי הרב עובדיה יוסף

מרן הרב עובדיה יוסף מסר בימי חייו אין ספור שיעורי תורה, כיכר השבת ריכז עבורכם שיעורי תורה מרכזיים שנאמרו במוצאי השבתות בבית הכנסת יחווה דעת

כיכר facebook
הנקראים
המדוברים