מלך..  ברלנד  מידד טסה  קינדרלעך
הפינה של מרן: דין טבילת כלים חדשיםהפינה של מרן: דין טבילת כלים חדשיםישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: דין טבילת כלים חדשים (יביע אומר)
הפינה של מרן: דיני חולה שאין בו סכנההפינה של מרן: דיני חולה שאין בו סכנהישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: דיני חולה שאין בו סכנה (יביע אומר)
הפינה של מרן: דין שינוי במלאכת שבתהפינה של מרן: דין שינוי במלאכת שבתישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: דין שינוי במלאכת שבת (יביע אומר)
הפינה של מרן: אמירה לגוי בדבר שיש בו חולקיםהפינה של מרן: אמירה לגוי בדבר שיש בו חולקיםישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: אמירה לגוי בדבר שיש בו חולקים (יביע אומר)
הפינה של מרן:  מלאכת אוכל נפשהפינה של מרן: מלאכת אוכל נפשכיכר השבת
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: מלאכת אוכל נפש (יביע אומר)
הפינה של מרן: חשיבות ובחיוב חינוך ילדיו לתורההפינה של מרן: חשיבות ובחיוב חינוך ילדיו לתורהישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: חשיבות ובחיוב חינוך ילדיו לתורה (יביע אומר)
הפינה של מרן:   הלכות טבילת כליםהפינה של מרן: הלכות טבילת כליםישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: הלכות טבילת כלים (יביע אומר)
הפינה של מרן: שמחה של מצווה בשבתהפינה של מרן: שמחה של מצווה בשבתישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: שמחה של מצווה בשבת (יביע אומר)
הפינה של מרן: איסור מלאכת שבתהפינה של מרן: איסור מלאכת שבתישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: איסור מלאכת שבת (יביע אומר)
הפינה של מרן: נשיאת כפיים ביום תענית צום י' בטבתהפינה של מרן: נשיאת כפיים ביום תענית צום י' בטבתישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: נשיאת כפיים ביום תענית צום י' בטבת (יביע אומר)
הפינה של מרן: איסורי דרבנן לחולה שאין בו סכנההפינה של מרן: איסורי דרבנן לחולה שאין בו סכנהישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: איסורי דרבנן לחולה שאין בו סכנה (יביע אומר)
הפינה של מרן: מילוי השעון ותיקון כלי שיר בשבתהפינה של מרן: מילוי השעון ותיקון כלי שיר בשבתישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: (יביע אומר)
הפינה של מרן: בישול אחר בישול בשבת בלחהפינה של מרן: בישול אחר בישול בשבת בלחישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: בישול אחר בישול בשבת בלח (יביע אומר)
הפינה של מרן: דין  צביעה באוכליןהפינה של מרן: דין צביעה באוכליןישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: דין צביעה באוכלין (יביע אומר)
הפינה של מרן: על הניסים ומעל גדרי הטבע בימי החנוכההפינה של מרן: על הניסים ומעל גדרי הטבע בימי החנוכהישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: על הניסים ומעל גדרי הטבע בימי החנוכה (יביע אומר)
הפינה של מרן: ונקדשתי בתוך בני ישראלהפינה של מרן: ונקדשתי בתוך בני ישראלישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: ונקדשתי בתוך בני ישראל (יביע אומר)
הפינה של מרן: פרשת הנשיאיםהפינה של מרן: פרשת הנשיאיםישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: פרשת הנשיאים (יביע אומר)
הפינה של מרן: דיני והלכות חנוכההפינה של מרן: דיני והלכות חנוכהישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: דיני והלכות חנוכה (יביע אומר)
הפינה של מרן: זמן הדלקת נרות חנוכההפינה של מרן: זמן הדלקת נרות חנוכהישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: זמן הדלקת נרות חנוכה (יביע אומר)
הפינה של מרן: מצוות הלל בחנוכההפינה של מרן: מצוות הלל בחנוכהישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: מצוות הלל בחנוכה (יביע אומר)
הפינה של מרן:  נשים חייבות בהדלקת נרות חנוכההפינה של מרן: נשים חייבות בהדלקת נרות חנוכהישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: נשים חייבות בהדלקת נרות חנוכה (יביע אומר)
הפינה של מרן:  דיני הכריעות בתפילההפינה של מרן: דיני הכריעות בתפילהישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: דיני הכריעות בתפילה (יביע אומר)
הפינה של מרן: חנוכה -  נר איש וביתוהפינה של מרן: חנוכה - נר איש וביתוישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: נר איש וביתו (יביע אומר)
הפינה של מרן:  אין לעמוד בשעת קריאת עשרת הדברותהפינה של מרן: אין לעמוד בשעת קריאת עשרת הדברותישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: אין לעמוד בשעת קריאת עשרת הדברות (יביע אומר)
הפינה של מרן: דין מי נאנס ולא קרא בתורההפינה של מרן: דין מי נאנס ולא קרא בתורהישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: נאנס ולא קרא בתורה חייב להשלים פרשיותיו ? (יביע אומר)
הפינה של מרן:  כבוד ספר תורההפינה של מרן: כבוד ספר תורהישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: כבוד ספר תורה (יביע אומר)

שיעורי הרב עובדיה יוסף

מרן הרב עובדיה יוסף מסר בימי חייו אין ספור שיעורי תורה, כיכר השבת ריכז עבורכם שיעורי תורה מרכזיים שנאמרו במוצאי השבתות בבית הכנסת יחווה דעת

כיכר facebook
הנקראים
המדוברים