גוגל  מוטי..  רולי דיקמן  הרב מאזוז
הפינה של מרן: הלכות צום ט באבהפינה של מרן: הלכות צום ט באבישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: הלכות צום ט באב (יביע אומר)
הפינה של מרן: איסור אכילת בשר מראש חודש אבהפינה של מרן: איסור אכילת בשר מראש חודש אבישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: איסור אכילת בשר מראש חודש אב (יביע אומר)
הפינה של מרן: משנכנס אב ממעטים בשמחההפינה של מרן: משנכנס אב ממעטים בשמחהישי כהן1
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: משנכנס אב ממעטים בשמחה (יביע אומר)
הפינה של מרן: המשך דיני חליבה בשבתהפינה של מרן: המשך דיני חליבה בשבתישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: המשך דיני חליבה בשבת (יביע אומר)
הפינה של מרן: דיני חליבה בשבתהפינה של מרן: דיני חליבה בשבתישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: דיני חליבה בשבת (יביע אומר)
הפינה של מרן:  הפטרות דפורענותא ודנחמתאהפינה של מרן: הפטרות דפורענותא ודנחמתאישי כהן1
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: הפטרות דפורענותא ודנחמתא (יביע אומר)
הפינה של מרן: איסור שמיעת כלי שיר וזמרה בימי בין המצריםהפינה של מרן: איסור שמיעת כלי שיר וזמרה בימי בין המצריםישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: איסור שמיעת כלי שיר וזמרה בימי בין המצרים (יביע אומר)
הפינה של מרן:  ימי בין המצרים וברכת שהחיינוהפינה של מרן: ימי בין המצרים וברכת שהחיינוישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: ימי בין המצרים וברכת שהחיינו (יביע אומר)
הפינה של מרן: תענית י"ז בתמוזהפינה של מרן: תענית י"ז בתמוזכיכר השבת
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: תענית י"ז בתמוז (יביע אומר)
הפינה של מרן: והיה מחנך קדושהפינה של מרן: והיה מחנך קדושישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: והיה מחנך קדוש (יביע אומר)
הפינה של מרן: סוף זמן קריאת שמעהפינה של מרן: סוף זמן קריאת שמעישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: סוף זמן קריאת שמע (יביע אומר)
הפינה של מרן: דין נולד בשבתהפינה של מרן: דין נולד בשבתישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: דין נולד בשבת (יביע אומר)
הפינה של מרן: דיני סחיטה בשבתהפינה של מרן: דיני סחיטה בשבתישי כהן1
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: דיני סחיטה בשבת (יביע אומר)
הפינה של מרן: דין נולד בשבתהפינה של מרן: דין נולד בשבתישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: דין נולד בשבת (יביע אומר)
הפינה של מרן:  קידושין והקדש ביום שבתהפינה של מרן: קידושין והקדש ביום שבתישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: קידושין והקדש ביום שבת (יביע אומר)
הפינה של מרן: תתאה גברהפינה של מרן: תתאה גברישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: תתאה גבר (יביע אומר)
הפינה של מרן:  איפור ביום שבתהפינה של מרן: איפור ביום שבתישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: איפור ביום שבת (יביע אומר)
הפינה של מרן: דין אגרת ביום שבתהפינה של מרן: דין אגרת ביום שבתישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: דין אגרת ביום שבת (יביע אומר)
הפינה של מרן: אגרות שלומים ביום שבתהפינה של מרן: אגרות שלומים ביום שבתישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: אגרות שלומים ביום שבת (יביע אומר)
הפינה של מרן: איסור קריאה בשטרי הדיוטות ביום שבתהפינה של מרן: איסור קריאה בשטרי הדיוטות ביום שבתישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: איסור קריאה בשטרי הדיוטות ביום שבת (יביע אומר)
הפינה של מרן: הרהור בדברי חול ביום שבתהפינה של מרן: הרהור בדברי חול ביום שבתישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: הרהור בדברי חול ביום שבת (יביע אומר)
הפינה של מרן: איסור הנאה ממלאכת גוי שנעשית לצורך עצמוהפינה של מרן: איסור הנאה ממלאכת גוי שנעשית לצורך עצמוישי כהן1
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: איסור הנאה ממלאכת גוי שנעשית לצורך עצמו (יביע אומר)
הפינה של מרן: תיקון כלי ביום שבתהפינה של מרן: תיקון כלי ביום שבתישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: תיקון כלי ביום שבת (יביע אומר)
הפינה של מרן: חימום מאכלים בשבתהפינה של מרן: חימום מאכלים בשבתישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: חימום מאכלים בשבת (יביע אומר)
הפינה של מרן: גרם כיבוי בשבתהפינה של מרן: גרם כיבוי בשבתישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: גרם כיבוי בשבת (יביע אומר)
הפינה של מרן: דין בויילר חשמלי ודוד שמש בשבתהפינה של מרן: דין בויילר חשמלי ודוד שמש בשבתישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: בישול בלח ודין בויילר חשמלי ודוד שמש בשבת (יביע אומר)

שיעורי הרב עובדיה יוסף

מרן הרב עובדיה יוסף מסר בימי חייו אין ספור שיעורי תורה, כיכר השבת ריכז עבורכם שיעורי תורה מרכזיים שנאמרו במוצאי השבתות בבית הכנסת יחווה דעת

כיכר facebook
הנקראים
המדוברים