אאא

חברת הייעוץ למוסדיים אנטרופי ממליצה לא למנות את אלן גלמן, לשעבר סמנכ"ל הכספים בבזק, לדירקטור בכלכלית ירושלים, כך נודע ל"כלכליסט". גלמן הוא המועמד של בית ההשקעות פסגות לדירקטוריון החברה. אנטרופי הדגישה כי ההתנגדות אינה על רקע אישי אלא בעקבות המלצתה להגביל את הדירקטוריון לתשעה חברים בלבד

ב־25 באוקטובר יתכנסו בעלי המניות של כלכלית ירושלים להצביע על שתי החלטות. הראשונה, שצפויה לעבור ברוב קולות, היא הגבלת הדירקטוריון לתשעה חברים בלבד — לעומת שמונה כיום — וזאת בעקבות המלצת אנטרופי ליעילות בניהול. ההצבעה השנייה היא על בחירת הרכב חדש לדירקטוריון, בעקבות בקשת הפניקס ופסגות, שמעוניינים למנות שני דירקטורים החדשים מטעמם. פסגות, שמחזיק ב־5.9% (בדילול מלא) מהמניות, מציע למנות מטעמו את גלמן. הפניקס והחברה־הבת אקסלנס, בעלי המניות הגדולים מקרב המוסדיים (11.9% בדילול מלא), מציעות למנות את רונן נקר, דירקטור לשעבר בחברת אורבנקורפ הקורסת וסמנכ"ל כספים לשעבר בחברת ביטוח ישיר. בהנחה שההצעה להגבלת מספר הדירקטורים תעבור, הרי שאחד המכהנים או אחד המועמדים להיכנס לדירקטוריון יצטרך ללכת הביתה.

שמונת חברי הדירקטוריון המכהנים כיום הם טל פורר (בנו של דוד פורר) ואמיר בורגר מטעם דוד פורר, שמחזיק 23.3% מהמניות (בדילול מלא); היו"ר רון בארי וזוהר לוי מטעם סאמיט, שמחזיקה ב־11% מהמניות (בדילול מלא); אלון כהן, שמונה מטעם בית ההשקעות אלטשולר שחם, שמחזיק לאחר מכירת חלק מאחזקתו השבוע ב־7.1% מהמניות (בדילול מלא); וירון זלצמן, דירקטור בלתי תלוי מטעם הפניקס. אורלי זילברמן ודוד גרנות מכהנים כדירקטורים חיצוניים, וצפויים להמשיך לכהונה נוספת.

המלצה להמשך כהונת היו"ר

"נמליץ לתמוך בשני המועמדים מטעם דוד פורר, שני המועמדים מטעם הפניקס, מועמד אחד מטעם סאמיט ומועמד מטעם אלטשולר שחם", כתבה אנטרופי בהמלצה, "וכן במועמדותו מחדש של יו"ר הדירקטוריון רון בארי. אנו נמליץ להסתייג ממינויו של אלן גלמן, המועמד מטעם פסגות".

עוד נכתב בהמלצה: "אנו סבורים שהרכב דירקטוריון מגוון באופן שנותן ייצוג הולם לכלל בעלי העניין בחברה, בהתאם לאינטרס ההוני שלהם, מגביר את אמון המשקיעים בדירקטוריון. עם זאת, אנו מייחסים חשיבות רבה לשמירה על יציבות הרכב הדירקטוריון. אנו מעריכים כי שינויים תכופים של חברי הדירקטוריון, מבלי שחלו אירועים חריגים בחברה, עשויים לפגוע בהתנהלותה השוטפת ובהתמקדות בפעילותה העסקית.

"חשוב כי זו תנוהל בידי דירקטורים בעלי מיומנות והיכרות מצטברת עם פעילות החברה, באמצעות דירקטוריון שאינו רחב מדי, באופן שעשוי לסרבל את התנהלותו וקבלת ההחלטות. משכך, אנו תומכים בבקשת החברה להגבלת מספר חברי הדירקטוריון לתשעה חברים וכן מביאים בחשבון בשיקולי ההמלצה בהיבט האיכותי את קריטריון 'היציבות' באסיפה זו, וככל שיידרש גם בעתיד".