ר' יעקב נשא על כתפיו עול כלכלי כבד כל השנים ואיש אינו ידע על כך. אחרי הפטירה התבררו למשפחה ממדי החובות העצומים שהותיר והם נכנסו למצוקה קשה.

חייבם להירתם, לעזור ולסייע בכל דרך אפשרית>>

 רוצים להיכלל בברכה של הרבנית קולדצקי, בתו של שר התורה הרב חיים קנייבסקי?

 כנסו ושאו בעול המשפחה>>