אאא

היום ט"ו אב, יום שלאורך ההיסטוריה היהודית, היה ועדיין מסוגל ביותר לניסים וישועות, כבר חז"ל העידו: "לא היו ימים טובים לישראל כחמישה-עשר באב וכיום הכיפורים".

מה לא היה ביום זה? בין היתר: בנות ירושלים היו לובשות לבן ורוקדות בכרמים; יום שהמגיפה פסקה במדבר; יום שניתנו הרוגי ביתר לקבורה; יום בניית המקדש העתידי וכו' וכו'.

בימינו כמעט ונשתכחו אירועים מרגשים אלו, כיון שמעל כולם עלתה וניצבה הסגולה המפורסמת של "הילולת התנא הקדוש יונתן בן עוזיאל" בעמוקה, שם כל רווק ורווקה מקבלים ישועה ובונים את ביתם בשלמות.

תקיעה בשופר בעמוקה (צילום: David Cohen/Flash90)
תקיעה בשופר בעמוקה (צילום: David Cohen/Flash90)

יש לציין שאין כל מקור מתקופת חז"ל, גאונים, ראשונים ואחרונים לסגולה הנפלאה. להיפך: ישנם מגדולי ישראל שפקפקו באמינות הקבר.

• • •

היו שאמרו שהמקור לסגולה הוא רש"י[1] שכתב מפורש: "כל פסולין שאין מוצאין אשה פונין והולכין שם. והיא עמוקה".

דע עקא שצמד המלים "והיא עמוקה" משתייך ל"דיבור המתחיל" הבא בדברי רש"י, ומתייחס לדברי הגמרא "והיא עמוקה משאול", אולם מקור זה, עמד בפני רבבות העולים לעמוקה, ומסתבר שלמרות אי ההבנה בדברי רש"י, הרי שסגולת עמוקה פעלה.

את הבדיחה כאילו רש"י ביבמות הוא המקור למנהג להשתטח על קבר יונתן בן עוזיאל כסגולה לזיווג, הדפיס מדריך הטיולים זאב וילנאי המפורסם בספרו "מצבות קודש בארץ ישראל" בשנת תשמ"ה (1885).

זאב וילנאי (צילום: לע''מ)
זאב וילנאי (צילום: לע"מ)

• • •

גדולי ישראל פקפקו מעט בקבר, ובסגולה, וכך מרן הסטייפלר[2] הסתפק האם הקבר המיוחס לר' יונתן עוזיאל הוא אכן קברו, וכן הוסיף "שאינו יודע מהו המקור למה שנוהגים הרווקים להשתטח על קברו להוושע".

מתוך ספר ''שלהיי דקייטא'', בברכת בנו מרן הגר''ח קנייבסקי
מתוך ספר "שלהיי דקייטא", בברכת בנו מרן הגר"ח קנייבסקי
הגדלה
 הסכמתו של הגר''ח קנייבסקי לספר ''שלהיי דקייטא''
הסכמתו של הגר"ח קנייבסקי לספר "שלהיי דקייטא"
הגדלה

• • •

גם מרן הגר"ח קנייבסקי שליט"א נקט כאביו מרן הסטייפלר, ובספר סגולות רבותינו[3] צוטט מרן עונה על שאלה: "האם ידוע למרן שליט"א המקור למה שהעולם אומר כי תפילה בציון התנא יונתן בן עוזיאל בעמוקה מסוגלת במיוחד למציאת זיווג?" תשובה: "לא שמעתי".

הסכמת מרן שר התורה על ספר ''סגולת רבותינו''
הסכמת מרן שר התורה על ספר "סגולת רבותינו"
מתוך הספר ''סגולת רבותינו''
מתוך הספר "סגולת רבותינו"

• • •

א"כ מהו המקור לסגולת הרווקים על קבר יונתן בן עוזיאל?!

ישנה סברה כי עקב כך שיונתן בן עוזיאל היה רווק, היות וחשקה נפשו בלימוד התורה ולא רצה לקבל עליו עול אחר, על כן נפוץ המנהג להתפלל על קברו בעיקר לנושא הזיווג.

דע עקא שאת סברא זו דחה שר התורה, ואמר שהוא לא שמע שיונתן בן עוזיאל לא נשא אשה כל ימי חייו.

מתוך הספר ''סגולת רבותינו''
מתוך הספר "סגולת רבותינו"
הגדלה
שער הספר ''סגולת רבותינו''
שער הספר "סגולת רבותינו"

בפרק הבא: התעלומה נחשפת; תוכנית טלוויזיה של הערוץ הראשון עזרה להפיץ את הסגולה הנפלאה...


[1] מסכת יבמות דף יז עמוד א

[2] הובא בספר אורחות רבינו (ח"א ד"ש ש"ז) וכן בספר שלהיי דקייטא לגאון רבי שמואל גנוט

[3] עמ' 228-227

  • ישראל שפירא, הינו היסטוריון, השם דגש על ההיסטוריה התורנית של ארץ ישראל, מדריך טיולים, ובעלים של סוכנות הטיולים 'ישראל בשטח'
    לפרטים נוספים נא לפנות: [email protected]