אאא

ממשלת ישראל צפויה להתכנס מחר (ראשון) ולאשר הגבלות נרחבות, כולל סגר כללי לשבועיים החל מיום שישי וסגירת מערכת החינוך החל מיום רביעי, בניסיון להוריד את תחלואת הקורונה בישראל.

בשל הסגר הכללי שיחול מערב ראש השנה ועד לאחר יום הכיפורים, בהצעת המחליטים שתובא לאישור הממשלה בתי הכנסת הוחרגו תחת מתווה מיוחד לתפילות הימים הנוראים.

בהצעת המחליטים נכתב: "קביעת מגבלות על התקהלות בכלל שטח המדינה בהתאם ל- "אזור אדום"; על אף האמור, תפילות בציבור בראש השנה וביום הכיפורים יתקיימו כמפורט להלן ובכפוף לתנאים והוראות למניעת הדבקה ושמירת מרחק.

מתוך הצעת המחליטים
מתוך הצעת המחליטים
הגדלה

"בשטח פתוח - בקבוצות של עד 20 אנשים; במבנה במקום בו רמת התחלואה גבוהה בהתאם לקביעת משרד הבריאות - בקבוצות של עד 10 אנשים, מספר הקבוצות המותר כמספר הכניסות למקום מוכפל ב- 2 ,ולשתי הכניסות הראשונות למקום מוכפל ב- 3, והכל ובלבד שנשמר יחס של אדם לכל 4 מ"ר משטח המקום.

"במבנה במקום אחר  (איזו שאינו אדום - י.כ) – בקבוצות של עד 25 אנשים, מספר הקבוצות המותר כמספר הכניסות למקום מוכפל ב- 2 ,והכל ובלבד שנשמר יחס של אדם לכל 4 מ"ר משטח המקום".