אאא

שנה חדשה הכל מאחורינו

הכתיבה נעשתה החתימה נערכה

כלתה שנה וקללותיה

החלה שנה וברכותיה

ובסוף כל אלו סימן שאלה מחליף את הקריאה

מה תהא שנה זו

ומה יהא עליה

שנה של מימוש ברכות

שנה של הגשמת תקוות

שנה של בריאות ושמחות

וחג אחד שמגיע ישר תכף נכנס

חג כזה שבדרכו נערך

בשמחה גדולה לשמע ריקודים

ושמחת בחגך כך נוהגים

ומעל הציווי שניהיה אך שמחים

ואיך נצליח ואיך יתאפשר

אם הארורה עדיין כאן תישאר

מתי תבין שמלבד מועקה

היא מביאה הכל עימה

ובחיקה לא נראית היא השמחה

אותה זו שלה אנו זקוקים דווקא עכשיו בפתחו של החג

כטפיל נשארת ולא בוחלת

בצעיר תאיים והוא מעצמו ייעלם

כולם מחכים לתשובה ללא שאלה

ורק רוצים ששלילי יהיה עבורם חיובי

והכל עדיין ויותר מבולבל ומכעיס

וכל אחד מנחש למה אותה לנו הביא

ובאמת למי זה משנה הסיבה

העיקר שנתעורר,  ניגע

בנו בתוכנו בלבנו באחר

באמת בפשטות ונודה עליה באחת.

בואי תתקרבי ואפילו עוד קצת

יש שעדיין לא מבינים את ערכך

יש שרק רוצים בך להתעמר

בואי גלי לנו הסוד הזר

בואי אל תאיימי ,נאמין

משום השכלנו וממך יותר מכל

נמעד נקום  נאחז ניפול

לא משנה איך כל אחד יקח

העיקר  שעמוק ,בלב שמח

חיובית חיובי ייצא שלילי

ולא עוד תצליחי

ושמחת בחגך והיית אח

ושמחה וידעת היאח

בואי תתקרבי שעד מחר כבר תיעלמי

סימן תסמין בנו תשרישי

שנדע לקום לצעוד לומר

אותנו אתה מבקש לא עוד נמעד

לא בעוצר  נילחם

לא בסגירה ניעמד

אלא בנו בתוכנו בעזרתך נתמודד

בואי לטפי, בואי חבקי

בחום של אהבה למידה וערגה

תתרחקי תלכי תכניסי לנו החג

שנוכל שנדע ונשמח

האבות והשבטים האורחים הרצויים

נקבל נאהב נפנים

ושמחת בחגך חג החוץ והאין

והיית אך שמח

חיוך גדול מבפנים

חג סוכות יחיד טוב ומיוחד

ישפיע מושפע כאחד