אאא

כשמחפשים במקורות על אודות קבר רחל – נדהמים:

מה שכתוב על אודות מצבת קבורת רחל –לא נכתב לגבי אף מקום בעולם. "עיקר השראת השכינה בימינו היא בקבר רחל" – כותב הגר"א בפירושו לזוהר.

"המקום שנקבע בתורה כמקום תפילה – הוא קבר רחל" - כך אמר מרן הרב מבריסק זיע"א.

 הנה מגיע יום י"א בחשוון. האם מותר להחמיץ? אמא רחל מחכה, ההזדמנות קוראת לנו. מי לא היה רוצה להיות במקום שהוא עיקר השראת השכינה בדורנו? מי לא היה רוצה להניח את שק הקשיים שלו במקום שעליו נאמר בשמים כי הוא המקום הפועל, "שיש שכר לפעולתך???"

 האם  תצליחו  לבוא  בי"א בחשוון? האם עקב הנגיף השלטונות יערימו קשיים? אולי תצליחו, ואולי יהיו דחיפות, והשוטרים יפנו אתכם מוקדם, ואולי תיתקעו שעות בכניסה. ואולי כן תצליחו להתפלל כדבעי. אבל האם תצליח לבוא גם בי"ג בחשוון, בכ' בכסלו, ובטבת ובשבט?? בטוח שלא.

קשה להגיע לקבר רחל, אנשים יכולים להגיע יום אחד, אולי יומיים בשנה.

 קופת העיר תהיה שם. בשבילך.

שליחי קופת העיר יבואו אל המקום הקדוש הזה, שהתפילות  מתקבלות בו, ויתפללו על כל אלו שלא יכולים לבוא בעצמם.

במשך שנה, יתפללו כל יום ויום בנפרד, על כל שם בנפרד, ועל כל בקשה בנפרד. יביאו אל אמא רחל את האנחות והתקוות. ואמא רחל שומעת ויודעת, ובאה עד כסא הכבוד, ומספרת על צדקה ותפילה. 

יום יום יזכירו במקום הכי מסוגל בעולם – את השם שלך, את התחינה שלך. ואז, כמו היית בן יחיד, תלך אמא רחל ליד כסא הכבוד ותבכה עליך. תבכה על בן שלה, תורם  צדקה, תבכה שהקב"ה ימלא את כל משאלותיך לטובה. וכמו תמיד השם יענה לה: יש שכר, פעלת, שינית, בנך יוושע.

 שליחי קופת העיר יוצאים לדרך ארוכה ארוכה, לדרך של  353 יום, מיום י"א בחשוון תשפ"א, עד ליום י"א בחשוון תשפ"ב יום יום, הם יבואו אל הציון, ובתרמיל שלהם –תפילותיהם של ישראל.

התפילה של הקופה בקבר רחל לא רק קיבלה את  ברכת  הגדולים, אלא  זכתה  בתגובות  מתפעלות באופן יוצא דופן.

וכך אמר מרן הגאון רבי יעקב אדלשטיין זצ"ל: "זוהי החשובה שבתפילות שערכה קופת העיר."

 תפילת השליחים בציון היא מעמד נורא הוד.

כל ההתנהלות מתוכננת ומדוקדקת לפי הוראותיו המדוייקות של מרן הגר"י אדלשטיין זצ"ל. השליחים יגידו את ספרי התהילים באופן שהוא קבע להם, סדרי פרקים, הפרקים יאמרו ברצף אחד, ללא הפסק, ובתענית דיבור,

אחר כך הם  יזכירו בפרטות ובמתינות, בפה מלא, את שמך, ואת הבקשה האישית שלך, ושוב יוסיפו להתפלל.

כך - יום יום, עוד חודשיים ושלוש. עוד עונה ושתי עונות – שנה תמימה עליך. בלי להחסיר אפילו יום אחד בעז"ה.

 קופת העיר תהיה שם. בשבילך - כנסו >>

כיכר בשיתוף קופת העיר