אאא

האסון הבלתי נתפס במירון תשפ"א, במכתב מיוחד שנכתב על ידי בנו של מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי, מפורט התייחסותו לאירועי מירון, בסוף המכתב חתם מרן הגר"ח: "הדברים נכונים".

בנו של הגר"ח - הגאון רבי יצחק שאול כותב במכתב, "ישבתי קמיה אאמו"ר מרן שליט"א בשב"ק אחרי האסון הכבד שפקד אותנו בל"ג בעומר במירון ואמרתי - כולם שואלים - ובקשוני לשאול - על מה השם עשה לנו ככה ומה יש לתקן לעצור מידת הדין הנוראה".

לסיוע למשפחות הנפגעים באסון מירון לחצו כאן

מרן הגר"ח השיב על השאלה: "זו גזירת שמיים ואין איתנו יודע חשבונות שמיים".

בנו של הגר"ח שואל: "מה צריך לתקן?".

מרן הגר"ח: "להתחזק בתורה ובהתמדת התורה" - בנו מעיד, כי מרן הגר"ח חזר על המשפט שוב ושוב ואז אומר: "נשים צריכות להתחזק בצניעות".

מרן הגר"ח הוסיף: "לא מקפידים מספיק בהלכות נטילת ידיים לסעודה בכל פרטיה ודקדוקיה ושצריך להתחזק בכוונה בברכות להרגיש קרבת אלוקים".