אאא

בסרטון וידאו נדיר, שמתפרסם לראשונה ב 'כיכר השבת', נראה מרן שר התורה, הגאון רבי חיים קנייבסקי, מתייחס לסכנה שבהדפסת ספרי "רבינו ירוחם", היכן יש להקל ומה פסק חמיו מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל? 

התיעודים הנדירים האחרונים >>

בסרטון המיוחד שצולם לפני מספר שנים במספר הזדמנויות נראה מרן שר התורה משוחח עם תלמידו ומקורבו הרה"ג רבי אורי טיגר על הסכנה שבהדפסת ספרי "רבינו ירוחם".

התמלול המלא

כתב החיד"א בספרו שם הגדולים (חלק גדולים מערכת י' אות שפ"ב), וז"ל: "והמגיד למרן קראו בשמו ירוחם טמירי. וכן כמה רבנים שחיברו באור לספרו כמו הרב מהר"ש יונה והרב בני אהרן ודכוותייהו, או נתבקשו בישיבה של מעלה או נאבדו החבורים. ומעט מזער מספר מישרים ביאר הרב נתיבות משפט".

והוסיף וכתב עוד בשנית שם (חלק ספרים מערכת ע' אות ל"ב), וז"ל: "ושמעתי מרבנן קשישאי בעה"ק ירושלים ת"ו שקבלו מהזקנים דספר העטור וספר רבינו ירוחם הם מבחינת סוד עלמא דאתכסיא, וכל מי שעושה באור עליהם או נאבד הביאור או ח"ו יפטר במבחר ימיו, וספר העטור כבר כתבנו דכמה רבנים עשו פירוש ונאבדו, והרב בני יעקב נח נפשיה בן ל"ב טהור, וכן רבינו ירוחם הרב מהר"ש יונה עשה באור לחלק אדם וקרא שמו מגיד לאדם, ולמישרים קראו מגיד מישרים ונאבדו, וכמה"ר אשר שלם התחיל לחברעליו כמו שתראה בספר מטה אשר, ונפטר לבית עולמו בקוצר שנים, והרב נתיבות משפט מעט מזער שביאר ונח נפשיה דרב, גם הרב מהר"א לפפא היה לו באור על רבינו ירוחם כמ"ש תלמידו הרב משכנות יעקב, ונאבד. ומכאן תראה קדושת הרב מהר"א גירון שעשה באור לאיזה חלק מהעטור, ויצא לאור והאריך ימים ושנים, תנצב"ה". 

א

מרן הגר"ח: "במה אתה עוסק היום?".

- אני ב"רבינו ירוחם"

מרן הגר"ח: "רבינו ירוחם".

ב

מרן הגר"ח: "'רבינו ירוחם' זה סכנה".

- אז זה סכנה החיד"א כותב רק אם זה ביאור, הנה הרב יראה את הלשון של החיד"א ב"שם הגדולים" – "חיברו ביאור לספרו"

ג

- שאלנו את הרב אלישיב והוא אמר שאין בעיה לעשות את ה"רבינו ירוחם" הזה כי אני לא עושה ביאורים, כל מה שהחיד"א כתב זה ביאורים

ד

מרן הגר"ח: "אתה מדפיס איזה ספר היום?".

- "רבינו ירוחם" אני עובד

מרן הגר"ח: "רבינו ירוחם, אבל זה סכנה".

- כן, אבל הרב אלישיב התיר לי, הוא אמר לי בגלל שאני עושה רק מראי מקומות אז אין בזה בעיה

מרן הגר"ח: "התיר התיר".

ה

- רציתי לשאול את הרב על "רבינו ירוחם", בעיקרון אני כבר כמעט גמרתי את החלק הראשון של חלק "אדם" של "רבינו ירוחם"

מרן הגר"ח: "'רבינו ירוחם' אין סכנה בזה?".

- כן, אבל אמרתי לרב שהרב אלישיב התיר לי

מרן הגר"ח: "מי?".

- הרב אלישיב, בגלל שאני עושה רק מראי מקומות

מרן הגר"ח: "התיר התיר".

- הוא פסק לי להדיא שאין שום בעיה

ו

- וזה עכשיו ה"רבינו ירוחם" שרציתי שהרב יראה מה אנחנו עושים, הבאתי לרב אלישיב לראות את כל זה, ועל זה החיד"א כתב שאלה שהוציאו את זה הם נפטרו צעירים, אבל הם עשו פירוש שלם על "רבינו ירוחם", זה "רבינו ירוחם" וזה כל הפירוש, זה ספר אחד

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

מרן הגר"ח: "אבל איפה ההגהות שאתה עושה על זה?".

- אני לא עושה הגהות, אני עושה מראי מקומות, אני חילקתי את זה לפי אותיות ומראי מקומות

מרן הגר"ח: "זה נכון, מראי מקומות זה לא ביאור".

- זה מה שהוא אמר לי, הראיתי לו את הדוגמא הזאת גם, והוא אמר לי שפשוט שאין בזה שום בעיה

ז

מרן הגר"ח: "ה' יעזור שלא יזיק לך".

- אמן. אמרתי לרב שעשיתי את זה כי הרב שלח אותי לרב אלישיב, והרב אלישיב פסק לי שאני יכול לעשות בגלל שלא עשיתי פה ביאור רק מראי מקומות

מרן הגר"ח: "זה בסדר".

ח

- עכשיו אני עוסק הרי ב"רבינו ירוחם", ו"רבינו ירוחם" בנתיב י"ז כתב "עד שיקעקע בידו", והרב אמר (קונטרס פתשגן הכתב סי' ד') שזה בודאי טעות סופר וצריך להיות לא "בידו" אלא "בדיו". הרב ראה את הונציה, "רבינו ירוחם" דפוס ונציה הרגיל ששם באמת כתוב "בידו", אבל באמת בדפוס ראשון של "רבינו ירוחם", קושטא רע"ו - "יקעקע בדיו", ככה צריך, אז הרב צודק גם בזה