אאא

 משרד הבריאות והמשרד להגנת הסביבה מודיעים לציבור המטיילים ולמועצות האזוריות והמקומיות, כי בבדיקות לחיידקים בדיגום מאתמול (שני), נמצאו במספר נחלים בצפון תוצאות שחורגות מהמלצות משרד הבריאות (400 קולי צואתי) – תוצאה המעידה על הימצאות זיהום במים.
 
הכניסה לנחלים הבאים עלולה להיות מסוכנת באופן זמני:
 
· נחל צלמון : בריכת החרוב וטחנת קמח
· שניר (חצבאני): מהגשר הרומי עד למפגש עם הירדן
· ירדן: מגשר יוסף עד גשר אריק
· מג'רסה
· ג'ילבון: מפל דבורה
· יהודייה: מפל יהודייה
· זאכי
· אל-על: מפל שחור
· משושים: בריכת המשושים
· געתון:  חניון החורבה
 
פרט לנחל שניר, שבו נמדדו ערכים גבוהים כבר בנקודת כניסתו לישראל, המשרד להגנת הסביבה לא מצא מקור זיהום ידוע ביתר הנחלים.
 
הדיגום לאיכות המים במספר נחלים בצפון מתבצע מדגמית אחת לשבועיים, באמצעות פקחי רשות הטבע והגנים. משרדי הבריאות והגנת הסביבה ממשיכים בדיגום ובמעקב, ויעדכנו בהמשך ככל שיידרש.