אאא

שמחה חסידית כזו, לא חוותה מוסקבה מזה שנים רבות, עת רקדו זה לצד זה מכל גווני הקשת היהודית בבירת רוסיה ושמחו בשמחת בעל הגאולה הוד כ"ק אדמו"ר הזקן נ"ע בעל התניא והשו"ע, ביום גאולתו, אשר מני אז נהפך לחג המסמל את מסירות הנפש ללימוד ודרכי החסידות, ובמדינה זו - מדינת רוסיה הדבר ניכר ומורגש בכל יום ואצל כל אדם.

פח מעל הקרקע הגשמי והנפשי, התרומם הקהל העצום, שלקח חלק בהתוועדות החסידית המרכזית לכבוד יום זכאי זה, כשבמהלכה זכו המשתתפים לטעום מאור ושמחת החסידות ושאבו מלוא חופניים של קדושה ושמחה לשאר ימי השנה.

'מהי חסידות וכיצד הם חיים חסידיים' - היה הנושא המרכזי במשא המרכזי של רבה הראשי של רוסיה הגאון רבי בערל לאזאר שליט"א, אותו נשא בפני הנאספים בחלקו הראשון של האירוע, והמשכו כשהתוועד בהתוועדות חסידית מרוממת עד לשעות הקטנות של הלילה.

אירוע מרכזי זה נהפך מכבר לאירוע המוביל של אירועי החג במוסקבה הבירה, הגדושה בהתוועדויות ואירועים בכל הקהילות ובתי חב"ד הפזורים בשכונות, והוא נערך בארגון הגבאים בבית הכנסת המרכזי 'מארינה רושצ'ה' במרכז מוסקבה. מדי שנה אף מוזמן נואם אורח, והשנה היה זה רב העיר רוסטוב שליח חב"ד הרב חיים דנציגר, ששיתף את הקהל בסיפורים מחיי השליחות בעיר מיוחדת זו, בה טמון הרבי הרש"ב נ"ע מליובאוויטש, והרחיב במעלתם של בעלי התשובה.

מנהל הקהילה היהודית במוסקבה הרב מרדכי ויסברג, שהנחה את האירוע בטוב טעם ודעת, הסביר על הנושא המרכזי שנבחר בשנה זו והוא 'להודות ולהלל', על הנסים והנפלאות שחוותה הקהילה בתקופת הקורונה, ובזה אחר זה סיפרו ממה שעבר עליהם ועל קרוביהם הרב הראשי שליט"א, וכן רב בית הכנסת 'בלשוי ברוניא' הרב יצחק קוגן.

רטט של התרגשות עבר בקהל, עת עלו על הבמה בעל הנס ר' גרשון ליסוס משלוחי חב"ד במוסקבה, מראשוני נדבקי הקורונה שניצל בדרך נס, וכן ילד יהודי קטן שנפל מחלון ביתו בקומה הרביעית, וניצל אף הוא בנס גלוי. השניים אמרו יחד עם הקהל את מזמור ק' ו- ק"כ בתהלים. תעודות הוקרה הוענקו לרופאים שהיו השליחים להצילם, וסיפרו בעצמם על גודל הנס שראו בעיניהם מעל דרך הטבע.

פרקי שירה וזימרה הושמעו במהלך הערב על-ידי מקהלת 'מלכות' בראשות המנצח ר' פינחס ביכלר, בעל-המנגן ר' עקיבא גרומן ותזמורתו של ר' שימי סקלר.

בהתוועדות השתתף גם רבה של אודסה השליח הרב אברהם וולף, ובברכת המזון כובד יו"ר הקהילה הרב ברוך גורין. בהגרלה על דולר לברכה מידיו הקדושות של הרבי מליובאוויטש זי"ע, זכה תלמיד הישיבה הגדולה במוסקבה, שהגיע אליה מהעיר קליננגרד.

במעמד גם הוענק שם יהודי לילד שנימול באותו יום, וכן נערך פדיון הבן לנער יהודי מבין המשתתפים באירוע הגדול שנמשך מעבר למתוכנן מתוך שמחה ואחדות נפלאים.