אאא

הגאון הרב אשר וייס, תקף בשיעורו השבועי על פרשת השבוע את רפורמת הגיור החדשה של מתן כהנא ואמר, "אי אפשר להיכנס לכלל ישראל אלא אם תסכים לקיים עול מצוות. אין גירות בלי קבלת עול מצוות באמת ובתמים אין תוקף לגירות".

"אנשים חושבים שיבואו להקל בגירות שלא על פי ההלכה מתוך רחמנות, אבל זה לא רחמנות זו אכזריות. דרך קצרה שהיא ארוכה. עכשיו זה נראה מעשה רחימאי אבל זה למעשה אכזריות", אמר הגר"א וייס, כשהוא חושף מקרה על אברך שגילה בגיל 29 שאשתו החרדית שמקפידה במצוות אינה יהודיה.

"כל מי שבא לגייר שלא לפי ההלכה המסורה, זה לא מעשה של רחמנות לטווח ארוך מדובר באכזריות ולא ברחמנות ורק בתי דין מוסמכים של תלמידי חכמים מופלגים, יראי שמים שבקיאים בהלכות גירות רק הם מוסמכים לגייר", אמר הגר"א וייס.

 צפו בשיעור המלא: