גפני  דרעי  אברהם פריד  מוטי..
מותר ללמוד נגינה בעומר? ומה דין מי שסובל מעצבות?מותר ללמוד נגינה בעומר? ומה דין מי שסובל מעצבות?ישי כהן
לרגל ימי ספירת העומר 'כיכר השבת' מגיש פינת "הלכה יומית" עם הגאון רבי אופיר מלכה, על כל דיני ומנהגי ימי העומר • ובפינה היומית - מותר ללמוד נגינה בעומר? ומה דין מי שסובל מעצבות? (יהדות)
שירים לילדים, מוזיקה בהתעמלות וחוגי נגינה בימי העומרשירים לילדים, מוזיקה בהתעמלות וחוגי נגינה בימי העומרישי כהן
לרגל ימי ספירת העומר 'כיכר השבת' מגיש פינת "הלכה יומית" עם הגאון רבי אופיר מלכה, על כל דיני ומנהגי ימי העומר • ובפינה היומית - שירים לילדים, מוזיקה בהתעמלות וחוגי נגינה בימי העומר (יהדות)
הלכה יומית: האם מותר להתארס בימי העומר?הלכה יומית: האם מותר להתארס בימי העומר?ישי כהן1
לרגל ימי ספירת העומר 'כיכר השבת' מגיש פינת "הלכה יומית" עם הגאון רבי אופיר מלכה, על כל דיני ומנהגי ימי העומר • ובפינה היומית - האם מותר להתארס בימי העומר? (יהדות)
הלכה יומית: האם מותר להינשא בימי העומר?הלכה יומית: האם מותר להינשא בימי העומר?ישי כהן
לרגל ימי ספירת העומר 'כיכר השבת' מגיש פינת "הלכה יומית" עם הגאון רבי אופיר מלכה, על כל דיני ומנהגי ימי העומר • ובפינה היומית - האם מותר להינשא בימי העומר? (יהדות)
אבל שסיים אבלות בעומר יכול להסתפר?אבל שסיים אבלות בעומר יכול להסתפר?ישי כהן
לרגל ימי ספירת העומר 'כיכר השבת' מגיש פינת "הלכה יומית" עם הגאון רבי אופיר מלכה, על כל דיני ומנהגי ימי העומר • ובפינה היומית - חתן ערב חתונתו ואבל שסיים אבלות בעומר יכולים להסתפר? (יהדות)
האם לאבי הבן, נער בר מצווה ומי שסובל מותר להתגלח בעומר?האם לאבי הבן, נער בר מצווה ומי שסובל מותר להתגלח בעומר?ישי כהן3
לרגל ימי ספירת העומר 'כיכר השבת' מגיש פינת "הלכה יומית" עם הגאון רבי אופיר מלכה, על כל דיני ומנהגי ימי העומר • ובפינה היומית - למי ההלכה מתירה להסתפר בעומר (יהדות)
הלכה יומית: גילוח הזקן ותספורת בימי העומרהלכה יומית: גילוח הזקן ותספורת בימי העומרישי כהן1
לרגל ימי ספירת העומר 'כיכר השבת' מגיש פינת "הלכה יומית" עם הגאון רבי אופיר מלכה, על כל דיני ומנהגי ימי העומר • ובפינה היומית - גילוח הזקן ותספורת בימי העומר (יהדות)
דין המותר והאסור לאכול בערב פסח עם הרב אופיר מלכהדין המותר והאסור לאכול בערב פסח עם הרב אופיר מלכהישי כהן
לקראת חג הפסח, "כיכר השבת" מגיש פינת "הלכה יומית" עם הגאון רבי אופיר מלכה, שתקיף את כל דיני וסדר ליל הסדר • ובפינה היומית - המותר והאסור לאכול בערב פסח (חג הפסח)
דין האפיקומן בליל הסדר עם הרב אופיר מלכהדין האפיקומן בליל הסדר עם הרב אופיר מלכהישי כהן1
לקראת חג הפסח, "כיכר השבת" מגיש פינת "הלכה יומית" עם הגאון רבי אופיר מלכה, שתקיף את כל דיני וסדר ליל הסדר • ובפינה היומית - דין 'ברך - הלל - נרצה' בליל הסדר (חג הפסח)
דין 'שולחן עורך' ו'צפון' בליל הסדר עם הרב אופיר מלכהדין 'שולחן עורך' ו'צפון' בליל הסדר עם הרב אופיר מלכהישי כהן
לקראת חג הפסח, "כיכר השבת" מגיש פינת "הלכה יומית" עם הגאון רבי אופיר מלכה, שתקיף את כל דיני וסדר ליל הסדר • ובפינה היומית - דין 'שולחן עורך' ו'צפון' בליל הסדר (חג הפסח)
מיוחד: כך תכשירו את המטבח לפסחמיוחד: כך תכשירו את המטבח לפסחישי כהן
הפינה השבועית של הפוסק הגאון רבי אופיר מלכה • והשבוע בפינה: לקראת חג הפסח: - כך תכשירו את המטבח לפסח(יהדות)
הלכה יומית: האם מותר לשקול מצות בליל הסדר?הלכה יומית: האם מותר לשקול מצות בליל הסדר?ישי כהן
לקראת חג הפסח, "כיכר השבת" מגיש פינת "הלכה יומית" עם הגאון רבי אופיר מלכה, שתקיף את כל דיני וסדר ליל הסדר • ובפינה היומית - דין 'מרור' ו'כורך', והאם מותר לשקול בליל הסדר? (חג הפסח)
דין משקל המצה בליל הסדר עם הרב אופיר מלכהדין משקל המצה בליל הסדר עם הרב אופיר מלכהישי כהן6
לקראת חג הפסח, "כיכר השבת" מגיש פינת "הלכה יומית" עם הגאון רבי אופיר מלכה, שתקיף את כל דיני וסדר ליל הסדר • ובפינה היומית - משקל המצה שחובה לאכול בליל הסדר (חג הפסח)
דין חובת אכילת מצה עם הרב אופיר מלכהדין חובת אכילת מצה עם הרב אופיר מלכהישי כהן3
לקראת חג הפסח, "כיכר השבת" מגיש פינת "הלכה יומית" עם הגאון רבי אופיר מלכה, שתקיף את כל דיני וסדר ליל הסדר • ובפינה היומית - הלכות 'רחצה' ו'מוציא מצה (חג הפסח)
סדר ליל הסדר • דיני יחץ ו'מגיד' עם הרב אופיר מלכהסדר ליל הסדר • דיני יחץ ו'מגיד' עם הרב אופיר מלכהישי כהן1
לקראת חג הפסח, "כיכר השבת" מגיש פינת "הלכה יומית" עם הגאון רבי אופיר מלכה, שתקיף את כל דיני וסדר ליל הסדר • ובפינה היומית - הלכות 'יחץ' ו'מגיד' (חג הפסח)
סדר ליל הסדר • דין  אכילה בזמן ההגדה עם הרב אופיר מלכהסדר ליל הסדר • דין אכילה בזמן ההגדה עם הרב אופיר מלכהישי כהן
לקראת חג הפסח, "כיכר השבת" מגיש פינת "הלכה יומית" עם הגאון רבי אופיר מלכה, שתקיף את כל דיני וסדר ליל הסדר • ובפינה היומית - אכילה בזמן ההגדה, ודין הכרפס (חג הפסח)
מה מברכים על המצה לפני הפסח, ובפסחמה מברכים על המצה לפני הפסח, ובפסחישי כהן1
הפינה השבועית של הפוסק הגאון רבי אופיר מלכה • והשבוע בפינה: לקראת חג הפסח: -ברכת המצה לפני הפסח ובפסח (יהדות)
סדר ליל הסדר • דיני 'הסבה' עם הרב אופיר מלכהסדר ליל הסדר • דיני 'הסבה' עם הרב אופיר מלכהישי כהן1
לקראת חג הפסח, "כיכר השבת" מגיש פינת "הלכה יומית" עם הגאון רבי אופיר מלכה, שתקיף את כל דיני וסדר ליל הסדר • ובפינה היומית - הלכות 'הסבה' (חג הפסח)
דיני היין בליל הסדר עם הרב אופיר מלכהדיני היין בליל הסדר עם הרב אופיר מלכהישי כהן3
לקראת חג הפסח, "כיכר השבת" מגיש פינת "הלכה יומית" עם הגאון רבי אופיר מלכה, שתקיף את כל דיני וסדר ליל הסדר • ובפינה היומית - סוג וכמות היין בליל הסדר (חג הפסח)
סדר ליל הסדר • דיני 'קדש' עם הרב אופיר מלכהסדר ליל הסדר • דיני 'קדש' עם הרב אופיר מלכהישי כהן
לקראת חג הפסח, "כיכר השבת" מגיש פינת "הלכה יומית" עם הגאון רבי אופיר מלכה, שתקיף את כל דיני וסדר ליל הסדר • ובפינה היומית - הלכות 'קדש', דיני הכוס הראשונה (חג הפסח)
מיוחד: סיכום הלכות ברכת האילנות עם הרב אופיר מלכאמיוחד: סיכום הלכות ברכת האילנות עם הרב אופיר מלכאישי כהן
הפינה השבועית של הפוסק הגאון רבי אופיר מלכה • והשבוע בפינה: לקראת חודש ניסן, סיכום הלכות ברכת האילנות (יהדות)
מיוחד: עיקרי הלכות בסיס לדבר האסור והמותרמיוחד: עיקרי הלכות בסיס לדבר האסור והמותרישי כהן1
הפינה השבועית של הגאון רבי אופיר מלכה בהלכות שבת • והשבוע בפינה: הלכות מוקצה - בסיס לדבר האסור והמותר (יהדות)
מותר לפתוח בשבת מגירה שיש בה מוקצה?מותר לפתוח בשבת מגירה שיש בה מוקצה?ישי כהן1
הפינה השבועית של הגאון רבי אופיר מלכה בהלכות שבת • והשבוע בפינה: הלכות מוקצה - בסיס לדבר האסור (יהדות)
מותר ללבוש בשבת בגד מהכביסה?מותר ללבוש בשבת בגד מהכביסה?ישי כהן2
הפינה השבועית של הגאון רבי אופיר מלכה בהלכות שבת • והשבוע בפינה: הלכות מוקצה - דין כביסה בשבת (יהדות)
הרב אופיר מלכה על סדר ט"ו בשבט • צפוהרב אופיר מלכה על סדר ט"ו בשבט • צפוישי כהן3
לקראת ט"ו בשבט שיחול בשבת הקרובה, הגאון רבי אופיר מלכא, בפינת הלכה מיוחדת ב"כיכר השבת" בה הוא מסכם את כל הלכות הברכות בשולחן ט"ו בשבט וסדר אמירתן (יהדות)
כך תטלטלו פח בלי לחלל שבתכך תטלטלו פח בלי לחלל שבתישי כהן
הפינה השבועית של הגאון רבי אופיר מלכה בהלכות שבת • והשבוע בפינה: הלכות מוקצה - טלטול פח אשפה בשבת, טלטול מים אחרונים בשבת (יהדות)

הלכה יומית עם הרב אופיר מלכה

פינה הלכתית יומית עם הפוסק הגאון הרב אופיר מלכה

עדכונים
כיכר facebook
הנקראים
המדוברים