יניב בן..  גד אלבז  חנן בן ארי  מנחה
כל הברכות דרבנן מלבד ברכת המזוןהלכה יומית עם הראשון לציון הגר"י יוסף: כל הברכות דרבנן לבד ברכת המזון
כ"ד בטבת תשעז | 22.01.17
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והבוקר: כל הברכות דרבנן מלבד ברכת המזון (יהדות)
הלכה יומית: מה הוא זמן נץ החמההלכה יומית: מה הוא זמן נץ החמהישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והבוקר: זמן נץ החמה (יהדות)
ברית בשבת כשהאורחים יחללו את השבתברית בשבת כשהאורחים יחללו את השבתישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והבוקר: ברית בשבת כשהאורחים יחללו שבת (יהדות)
הלכה יומית: עונג שבת דאורייתא או דרבנןהלכה יומית: עונג שבת דאורייתא או דרבנןישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והבוקר: עונג שבת דאורייתא או דרבנן (יהדות)
הלכה יומית: מתי מלים תינוק בשבת?הלכה יומית: מתי מלים תינוק בשבת?ישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והבוקר: תינוק שנולד ביום שישי 20 דקות אחרי השקיעה נימול בשבת (יהדות)
אומרים 'צדקתך' בתפילה עם אבי הבן?אומרים 'צדקתך' בתפילה עם אבי הבן?ישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והבוקר: אמירת 'צדקתך' בשבת כשאבי הבן מתפלל בבית הכנסת (יהדות)
הלכה יומית: תחנון בתפילה עם 'אבי הבן'הלכה יומית: תחנון בתפילה עם 'אבי הבן'ישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והבוקר: אמירת וידוי בבית הכנסת בו מתפלל 'אבי הבן' (יהדות)
הלכה יומית: מתי צריך לעמוד בפני הזקןהלכה יומית: מתי צריך לעמוד בפני הזקןישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והבוקר: מפני שיבה תקום, מתי צריך לעמוד בפני הזקן (יהדות)
הלכה יומית: דין ברית שחל בצוםהלכה יומית: דין ברית שחל בצוםישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והבוקר: כיצד יש לנהוג בברית שחל בצום (יהדות)
הלכה יומית: לא מחנכים את הקטן  לצוםהלכה יומית: לא מחנכים את הקטן לצוםישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והבוקר: לא מחנכים את הקטן לצום (יהדות)
הלכה יומית: אסור להקל בארבע תעניותהלכה יומית: אסור להקל בארבע תעניותישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והבוקר: אסור להקל בארבע תעניות (יהדות)
הלכה יומית: מה מטרת הצומות?הלכה יומית: מה מטרת הצומות?ישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והבוקר: מה מטרת הצומות? (יהדות)
הלכה יומית: צום עשרה בטבתהלכה יומית: צום עשרה בטבתישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והבוקר: צום עשרה בטבת (יהדות)
הלכה יומית: ברכת שעשה את הים הגדולהלכה יומית: ברכת שעשה את הים הגדולישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והבוקר: דין ברכת שעשה את הים הגדול (יהדות)
הלכה יומית: בית מדרש צריך מזוזה בלא ברכההלכה יומית: בית מדרש צריך מזוזה בלא ברכהישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והבוקר: בית מדרש צריך מזוזה אך בלא ברכה (יהדות)
הלכה יומית: אין צער בעלי חיים בשחיטההלכה יומית: אין צער בעלי חיים בשחיטהישי כהן1
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והבוקר: אין צער בעלי חיים בשחיטה (יהדות)
הלכה יומית: אבל יקום בפני החכם?הלכה יומית: אבל יקום בפני החכם?ישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והבוקר: האם לאבל מותר לקום בפני החכם? (יהדות)
הלכה יומית: דין אכילת בשר אחרי חלבהלכה יומית: דין אכילת בשר אחרי חלבישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והבוקר: דין אכילת בשר אחרי חלב (יהדות)
הלכה יומית: לברך קודם הדלקת נרות שבתהלכה יומית: לברך קודם הדלקת נרות שבתישי כהן3
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והבוקר: לברך קודם הדלקת נרות שבת (יהדות)
הלכה יומית: בחורי ישיבה לא ידליקו בברכההלכה יומית: בחורי ישיבה לא ידליקו בברכהישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והבוקר: הלכות חנוכה - בחורי ישיבה ידליקו בלא ברכה (יהדות)
הלכה יומית: מתי ידליקו אברכים נרות חנוכההלכה יומית: מתי ידליקו אברכים נרות חנוכהישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשל"צ הגאון רבי יצחק יוסף • והבוקר: הלכות חנוכה - מתי ידליקו אברכים נרות חנוכה (יהדות)
הלכה יומית: האם מותר להדליק בתוך הבית?הלכה יומית: האם מותר להדליק בתוך הבית?ישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והבוקר: הלכות חנוכה - האם מותר להדליק בתוך הבית? (יהדות)
הלכה יומית: חייב להקפיד על זמן ההדלקה?הלכה יומית: חייב להקפיד על זמן ההדלקה?ישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והבוקר: הלכות חנוכה - האם חייב להקפיד על זמן ההדלקה? (יהדות)
הלכה יומית: בני המשפחה יתאספו בהדלקההלכה יומית: בני המשפחה יתאספו בהדלקהישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והבוקר: הלכות חנוכה - כל בני המשפחה יתאספו בזמן ההדלקה (יהדות)
הלכה יומית: הלכות חנוכה - נר איש וביתוהלכה יומית: הלכות חנוכה - נר איש וביתוישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והבוקר: הלכות חנוכה - נר איש וביתו (יהדות)
הלכה יומית:  זמן הדלקת נרות חנוכההלכה יומית: זמן הדלקת נרות חנוכהישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והבוקר: הלכות חנוכה - זמן הדלקת נרות חנוכה (יהדות)

הלכה יומית - עם הרב יצחק יוסף

שיעור יומי בהלכה מפי הראשון לציון והרב הראשי לישראל הגאון רבי יצחק יוסף

עדכונים
כיכר facebook
הנקראים
המדוברים