יניב בן..  גד אלבז  מנחה  הרב מוצפי
הלכה יומית: פרשת זכור דאורייתאהלכה יומית עם הראשון לציון הגר"י יוסף: פרשת זכור דאורייתא
ל' בשבט תשעז | 26.02.17
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והבוקר: פרשת זכור דאורייתא (יהדות)
דין מי שמסופק אם אם קרא קריאת שמעדין מי שמסופק אם אם קרא קריאת שמעישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והבוקר: מי שמסופק אם קרא קריאת שמע (יהדות)
מה יעשה מי שמסופק אם ברך ברכת המזון ?מה יעשה מי שמסופק אם ברך ברכת המזון ?ישי כהן2
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והבוקר: מי שמסופק אם ברך ברכת המזון (יהדות)
אשה וילד נאמנים להעיד שברך ברכת המזון?אשה וילד נאמנים להעיד שברך ברכת המזון?ישי כהן1
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והבוקר: אשה וילד נאמנים להעיד שברך ברכת המזון? (יהדות)
צפו: חומרת האיסור לעלות להר הביתצפו: חומרת האיסור לעלות להר הביתישי כהן1
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והבוקר: חומרת האיסור לעלות להר הבית (יהדות)
אסור להפסיק בדיבור באמצע תפילת שמונה עשרהאסור להפסיק בדיבור באמצע תפילת שמונה עשרהישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והבוקר: אסור להפסיק בדיבור באמצע תפילת שמונה עשרה (יהדות)
להקפיד לאכול שיעור ולא להיכנס ל'ספק ברכות'להקפיד לאכול שיעור ולא להיכנס ל'ספק ברכות'ישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והבוקר: להקפיד לאכול שיעור בכדי לא להיכנס ל'ספק ברכות' (יהדות)
הלכה יומית: להקפיד ללמוד הלכות ברכותהלכה יומית: להקפיד ללמוד הלכות ברכותישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והבוקר: להקפיד ללמוד הלכות ברכות (יהדות)
אכילה פחות מכזית אינה פוטרת משאר ברכותאכילה פחות מכזית אינה פוטרת משאר ברכותישי כהן1
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והבוקר: אכילה פחות מכזית אינה פוטרת משאר ברכות (יהדות)
הלכה יומית: נוסח ברכת 'על המחיה'הלכה יומית: נוסח ברכת 'על המחיה'ישי כהן1
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והבוקר: נוסח ברכת 'על המחיה' (יהדות)
טעימה מהקידוש פוטרת מברכת הייןטעימה מהקידוש פוטרת מברכת הייןישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והבוקר: מי שטעם מהיין של הקידוש לא יברך על היין בסעודה (יהדות)
הלכה יומית: חומרת איסור לשון הרעהלכה יומית: חומרת איסור לשון הרעישי כהן1
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והבוקר: חומרת איסור לשון הרע (יהדות)
הלכה יומית: אין מברכים על המסטיק בצוםהלכה יומית: אין מברכים על המסטיק בצוםישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והבוקר: אין מברכים על המסטיק בצום (יהדות)
הלכה יומית: האם מברכים על מסטיק?הלכה יומית: האם מברכים על מסטיק?ישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והבוקר: האם מברכים על מסטיק? (יהדות)
"הנהנה מהעולם הזה בלא ברכה כאילו מעל""הנהנה מהעולם הזה בלא ברכה כאילו מעל"ישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והבוקר: "הנהנה מהעולם הזה בלא ברכה, כאילו מעל" (יהדות)
הלכה יומית: נוסח ברכת על המחיההלכה יומית: נוסח ברכת על המחיהישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והבוקר: נוסח ברכת על המחיה (יהדות)
הלכה יומית: זהירות בדקדוק בנוסח התפילההלכה יומית: זהירות בדקדוק בנוסח התפילהישי כהן3
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והבוקר: זהירות בדקדוק בנוסח התפילה (יהדות)
הלכה יומית: נוסח ברכת 'בורא פרי הגפן'הלכה יומית: נוסח ברכת 'בורא פרי הגפן'ישי כהן4
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והבוקר: נוסח ברכת 'בורא פרי הגפן' (יהדות)
הלכה יומית: ספק ברכות להקלהלכה יומית: ספק ברכות להקלישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והבוקר: ספק ברכות להקל (יהדות)
הלכה: אונן פטור ממצוות ואסור לו להחמירהלכה: אונן פטור ממצוות ואסור לו להחמירישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והבוקר: אונן פטור ממצוות ואין לו להחמיר (יהדות)
הלכה יומית: מי שרוצה לשתות ומסופק אם ברךהלכה יומית: מי שרוצה לשתות ומסופק אם ברךישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והבוקר: מי שרוצה לשתות ומסופק אם ברך (יהדות)
מי שמסופק האם ברך 'ברכות התורה'מי שמסופק האם ברך 'ברכות התורה'ישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והבוקר: מי שמסופק האם ברך 'ברכות התורה' (יהדות)
הלכה יומית: חשיבות מצוות 'כיבוד אב ואם'הלכה יומית: חשיבות מצוות 'כיבוד אב ואם'ישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והבוקר: חשיבות מצוות 'כיבוד אב ואם' (יהדות)
הלכה יומית: האם גוי חייב ב'כיבוד אב ואם'?הלכה יומית: האם גוי חייב ב'כיבוד אב ואם'?ישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והבוקר: האם גוי חייב ב'כיבוד אב ואם'? (יהדות)
כל הברכות דרבנן מלבד ברכת המזוןכל הברכות דרבנן מלבד ברכת המזוןישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והבוקר: כל הברכות דרבנן מלבד ברכת המזון (יהדות)
הלכה יומית: מה הוא זמן נץ החמההלכה יומית: מה הוא זמן נץ החמהישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והבוקר: זמן נץ החמה (יהדות)

הלכה יומית - עם הרב יצחק יוסף

שיעור יומי בהלכה מפי הראשון לציון והרב הראשי לישראל הגאון רבי יצחק יוסף

כיכר facebook
הנקראים
המדוברים