ווקאלי  יום השואה  שואה  צפון קוריאה
הלכה יומית:   לספור את העומר לאחר 'עלינו לשבח'הלכה יומית עם הראשון לציון הגר"י יוסף: יש לספור את העומר לאחר 'עלינו לשבח'
א' באייר תשעז | 27.04.17
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והבוקר: יש לספור את העומר לאחר 'עלינו לשבח' (יהדות)
הלכה יומית: כך תמנעו ספקות באמירת 'מוריד הטלהלכה יומית: כך תמנעו ספקות באמירת 'מוריד הטלישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והבוקר: כך תמנעו ספקות באמירת 'מוריד הטל (יהדות)
הלכה יומית: טעה ואמר 'משיב הרוח'הלכה יומית: טעה ואמר 'משיב הרוח'ישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והבוקר: טעה ואמר 'משיב הרוח' (יהדות)
הלכה יומית: פתח על דעת לברך ארבע וסיים בחמשההלכה יומית: פתח על דעת לברך ארבע וסיים בחמשהישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והבוקר: פתח על דעת לברך ארבע וסיים בחמשה (יהדות)
הלכה יומית: זמן תפילת המנחההלכה יומית: זמן תפילת המנחהישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והבוקר: זמן תפילת המנחה (יהדות)
הלכה יומית:  דין סנני מים בשבתהלכה יומית: דין סנני מים בשבתישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והבוקר: דין סנני מים בשבת (יהדות)
הלכה יומית:  נוסח ברכת 'מכניע זדים'הלכה יומית: נוסח ברכת 'מכניע זדים'ישי כהן1
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והבוקר: נוסח ברכת 'מכניע זדים' (יהדות)
הלכה יומית:  דין ספירת העומר בבין השמשותהלכה יומית: דין ספירת העומר בבין השמשותישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והבוקר: דין ספירת העומר בבין השמשות (יהדות)
הלכה יומית: נוסח ה'לשם יחוד' בספירת העומרהלכה יומית: נוסח ה'לשם יחוד' בספירת העומרישי כהן1
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והבוקר: נוסח ה'לשם יחוד' בספירת העומר (יהדות)
הלכה יומית: וּסְפַרְתֶּם לָכֶם, מִמָּחֳרַת הַשַּׁבָּתהלכה יומית: וּסְפַרְתֶּם לָכֶם, מִמָּחֳרַת הַשַּׁבָּתישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והבוקר: וּסְפַרְתֶּם לָכֶם, מִמָּחֳרַת הַשַּׁבָּת (יהדות)
הלכה יומית: הכשר היין לדעת ה'בית יוסף'הלכה יומית: הכשר היין לדעת ה'בית יוסף'ישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והבוקר: הכשר היין לדעת ה'בית יוסף' (יהדות)
הלכה יומית: דין 'שומע כעונה'הלכה יומית: דין 'שומע כעונה'ישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והבוקר: דין 'שומע כעונה' (יהדות)
הלכה יומית: להתחיל את ליל הסדר עם צאת הכוכביםהלכה יומית: להתחיל את ליל הסדר עם צאת הכוכביםישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והבוקר: להתחיל את ליל הסדר עם צאת הכוכבים (יהדות)
הלכה יומית: מצוות 'והגדת לבנך' בליל הסדרהלכה יומית: מצוות 'והגדת לבנך' בליל הסדרישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והבוקר: מצוות 'והגדת לבנך' בליל הסדר (יהדות)
הלכה יומית: • דין חומרי כביסה ומשחת שיניים בפסחהלכה יומית: • דין חומרי כביסה ומשחת שיניים בפסחישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והבוקר: • דין חומרי כביסה, שמפו ומשחת שיניים בפסח (יהדות)
הלכה יומית: האם כלים חד פעמיים צריכים כשרות לפסח?הלכה יומית: האם כלים חד פעמיים צריכים כשרות לפסח?ישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והבוקר: האם כלים חד פעמיים צריכים כשרות לפסח? (יהדות)
הלכה יומית: חומרי ניקוי אינם צריכים כשרות לפסחהלכה יומית: חומרי ניקוי אינם צריכים כשרות לפסחישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והבוקר: חומרי ניקוי אינם צריכים כשרות לפסח (יהדות)
הלכה יומית:  לקיחת תרופות בפסחהלכה יומית: לקיחת תרופות בפסחישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והבוקר: לקיחת תרופות בפסח (יהדות)
הלכה יומית: אכילת מצה עשירה בפסחהלכה יומית: אכילת מצה עשירה בפסחישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והבוקר: אכילת מצה עשירה בפסח (יהדות)
הלכה יומית עם הגר"י יוסף: דין מוצרי חלב בפסחהלכה יומית עם הגר"י יוסף: דין מוצרי חלב בפסחישי כהן3
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והבוקר: מוצרי חלב בפסח (יהדות)
יזהר שלא לדבר אחרי 'ברכת המפיל'יזהר שלא לדבר אחרי 'ברכת המפיל'ישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והבוקר: שלא לדבר אחרי 'ברכת המפיל' (יהדות)
הלכה יומית: הכשרת מיקרוגל לפסחהלכה יומית: הכשרת מיקרוגל לפסחישי כהן2
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והבוקר: הכשרת מיקרוגל לפסח (יהדות)
הלכה יומית: הכשרת תנור אפיה לפסחהלכה יומית: הכשרת תנור אפיה לפסחישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והבוקר: הכשרת תנור אפיה לפסח (יהדות)
ישי כהן - הלכה יומית:  מנהג מרן בהכנת החרוסת לליל הסדרהלכה יומית: מנהג מרן בהכנת החרוסת לליל הסדרישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והבוקר: מנהג מרן בהכנת החרוסת לליל הסדר (יהדות)
הלכה יומית: בישול לפסח בכלי חמץ בערב פסחהלכה יומית: בישול לפסח בכלי חמץ בערב פסחישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והבוקר: בישול לפסח בכלי חמץ בערב פסח (יהדות)
הלכה יומית: יזהר שלא ידבר בין הנטילה לברכההלכה יומית: יזהר שלא ידבר בין הנטילה לברכהישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והבוקר: זהר שלא ידבר בין הנטילה לברכה (יהדות)

הלכה יומית - עם הרב יצחק יוסף

שיעור יומי בהלכה מפי הראשון לציון והרב הראשי לישראל הגאון רבי יצחק יוסף

עדכונים
כיכר facebook
הנקראים
המדוברים