הורביץ  בישיץ  עברי אנוכי  חני הורוביץ
הלכה יומית:  להקפיד שכל דבר מאכל יהיה בכשרותהלכה יומית עם הראשון לציון הגר"י יוסף: להקפיד שכל דבר מאכל יהיה בכשרות
ב' בתמוז תשעז | 26.06.17
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והבוקר: להקפיד שכל דבר מאכל יהיה בכשרות (יהדות)
הלכה יומית: לשלוח את ספרי התורה לבדיקת מחשבהלכה יומית: לשלוח את ספרי התורה לבדיקת מחשבכיכר השבת
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והבוקר: לשלוח את ספרי התורה לבדיקת מחשב (יהדות)
הלכה יומית: אסור לבשל בשר וחלב גם עבור בעלי חייםהלכה יומית: אסור לבשל בשר וחלב גם עבור בעלי חייםכיכר השבת
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והבוקר: אסור לבשל בשר וחלב גם עבור בעלי חיים (יהדות)
הסיבה שנשים פטורות ממצוות עשה שהזמן גרמאהסיבה שנשים פטורות ממצוות עשה שהזמן גרמאישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והבוקר: הסיבה שנשים פטורות ממצוות עשה שהזמן גרמא (יהדות)
הלכה יומית: קטן הרוצה לטעום לפני הקידושהלכה יומית: קטן הרוצה לטעום לפני הקידושישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והבוקר: קטן הרוצה לטעום לפני הקידוש (יהדות)
הלכה יומית:  בשר כשר אסור לספרדיםהלכה יומית: בשר כשר אסור לספרדיםישי כהן3
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והבוקר: בשר כשר אסור לספרדים(יהדות)
הלכה יומית: חינוך קטן גם במצוות דרבנןהלכה יומית: חינוך קטן גם במצוות דרבנןישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והבוקר: חינוך קטן גם במצוות דרבנן (יהדות)
הלכה יומית: דין קטן בהמתנה בין בשר לחלבהלכה יומית: דין קטן בהמתנה בין בשר לחלבישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והבוקר: דין קטן בהמתנה בין בשר לחלב (יהדות)
הלכה יומית: האם מותר להסתחר בדברים הטמאים?הלכה יומית: האם מותר להסתחר בדברים הטמאים?ישי כהן1
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והבוקר: האם מותר להסתחר בדברים הטמאים? (יהדות)
הלכה יומית: מים אחרונים חובההלכה יומית: מים אחרונים חובהישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והבוקר: מים אחרונים חובה (יהדות)
הלכה יומית: החובה לחבוש כיפההלכה יומית: החובה לחבוש כיפהישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והבוקר: החובה לחבוש כיפה (יהדות)
הלכה יומית: האם צריך להמתין בין חלב לבשר?הלכה יומית: האם צריך להמתין בין חלב לבשר?ישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והבוקר: האם צריך להמתין בין חלב לבשר? (יהדות)
הלכה יומית: מדוע ממתינים שש שעות בין בשר לחלב?הלכה יומית: מדוע ממתינים שש שעות בין בשר לחלב?ישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והבוקר: מדוע ממתינים שש שעות בין בשר לחלב? (יהדות)
מתי מותר להקל חמש וחצי שעות בין בשר לחלב?מתי מותר להקל חמש וחצי שעות בין בשר לחלב?ישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והבוקר: מתי מותר להקל חמש וחצי שעות בין בשר לחלב? (יהדות)
הלכה יומית: אסור להקל 4 שעות בין בשר לחלבהלכה יומית: אסור להקל 4 שעות בין בשר לחלבישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והבוקר: אסור להקל 4 שעות בין בשר לחלב (יהדות)
גם אשכנזים חייבים להמתין 6 שעות בין בשר לחלבגם אשכנזים חייבים להמתין 6 שעות בין בשר לחלבישי כהן2
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והבוקר: גם אשכנזים חייבים להמתין 6 שעות בין בשר לחלב (יהדות)
הלכה יומית: חובת המתנה בין בשר לחלב - 6 שעותהלכה יומית: חובת המתנה בין בשר לחלב - 6 שעותישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והבוקר: חובת המתנה בין בשר לחלב - 6 שעות (יהדות)
הלכה יומית: אכל בשר ומסופק אם עברו 6 שעותהלכה יומית: אכל בשר ומסופק אם עברו 6 שעותישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והבוקר: אכל בשר ומסופק אם עברו 6 שעות (יהדות)
הלכה יומית: נפל בשר טרף לסיר בשר כשרהלכה יומית: נפל בשר טרף לסיר בשר כשרישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והבוקר: נפל בשר טרף לסיר בשר כשר (יהדות)
הלכה יומית: לא תבשל גדי בחלב אמוהלכה יומית: לא תבשל גדי בחלב אמוישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והבוקר: לא תבשל גדי בחלב אמו (יהדות)
הלכה יומית: תפילה בנץ החמההלכה יומית: תפילה בנץ החמהישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והבוקר: תפילה בנץ החמה (יהדות)
הלכה יומית: שתייה קודם תפילת שחריתהלכה יומית: שתייה קודם תפילת שחריתישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והבוקר: שתייה קודם תפילת שחרית (יהדות)
הלכה יומית: ברכות התורה בחג השבועותהלכה יומית: ברכות התורה בחג השבועותישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והבוקר: ברכות השחר וברכות התורה בחג השבועות (יהדות)
הלכה יומית:  סדר הלימוד בליל שבועותהלכה יומית: סדר הלימוד בליל שבועותישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והבוקר: סדר הלימוד בליל שבועות (יהדות)
הלכה יומית: תענית דיבור בלימוד בליל שבועותהלכה יומית: תענית דיבור בלימוד בליל שבועותישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והבוקר: ללמוד בליל שבועות ולהקפיד בתענית דיבור (יהדות)
הלכה יומית: קיבל שבת ונזכר שלא הניח תפיליןהלכה יומית: קיבל שבת ונזכר שלא הניח תפיליןישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והבוקר: קיבל שבת ונזכר שלא הניח תפילין (יהדות)

הלכה יומית - עם הרב יצחק יוסף

שיעור יומי בהלכה מפי הראשון לציון והרב הראשי לישראל הגאון רבי יצחק יוסף

כיכר facebook
הנקראים
המדוברים