פורים  ויזניץ  סקר  ישי ריבו
הלכה יומית: טעה ולא אמר יעלה ויבואהלכה יומית: טעה ולא אמר יעלה ויבואישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והבוקר: טעה ולא אמר יעלה ויבוא (יהדות)
הלכה יומית: טעה ואמר מוריד הטלהלכה יומית: טעה ואמר מוריד הטלישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והבוקר: טעה ואמר מוריד הטל (יהדות)
הלכה יומית: לסמוך גאולה לתפילההלכה יומית: לסמוך גאולה לתפילהישי כהן1
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והבוקר: לסמוך גאולה לתפילה (יהדות)
הלכה יומית: המאחר לבית הכנסת בשבתהלכה יומית: המאחר לבית הכנסת בשבתישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והבוקר: המאחר לבית הכנסת בשבת (יהדות)
הלכה יומית: מתחילים לומר משיב הרוחהלכה יומית: מתחילים לומר משיב הרוחישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והבוקר: מתחילים לומר משיב הרוח (יהדות)
הלכה יומית: זהירות בקדושת התפיליןהלכה יומית: זהירות בקדושת התפיליןישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והבוקר: זהירות בקדושת התפילין (יהדות)
הלכה יומית: נשים לא מברכות על הסוכה ולולבהלכה יומית: נשים לא מברכות על הסוכה ולולבישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והבוקר: נשים לא מברכות על הסוכה ולולב (יהדות)
הלכה יומית: ברכת לישב בסוכה פעם אחת ביוםהלכה יומית: ברכת לישב בסוכה פעם אחת ביוםישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והבוקר: ברכת לישב בסוכה פעם אחת ביום (יהדות)
הלכה יומית: מברכים על הלולב פעם אחת ביוםהלכה יומית: מברכים על הלולב פעם אחת ביוםישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והבוקר: מברכים על הלולב פעם אחת (יהדות)
הלכה יומית: נענוע לולב בכותל המערביהלכה יומית: נענוע לולב בכותל המערביישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והבוקר: נענוע לולב בכותל המערבי (יהדות)
ההלכה האחרונה שמסר מרן הרב עובדיה יוסףההלכה האחרונה שמסר מרן הרב עובדיה יוסףישי כהן1
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: ההלכה האחרונה שמסר מרן זצ"ל (יביע אומר)
הלכה יומית: דין 'מצטער פטור' נאמר רק בסוכותהלכה יומית: דין 'מצטער פטור' נאמר רק בסוכותישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והבוקר: דין 'מצטער פטור' נאמר רק בסוכות (יהדות)
הפינה של מרן:  ערב חג הסוכותהפינה של מרן: ערב חג הסוכותישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: ערב חג הסוכות (יביע אומר)
הלכה יומית: מי ששכח 'יעלה ויבוא' ביום טובהלכה יומית: מי ששכח 'יעלה ויבוא' ביום טובישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והבוקר: מי ששכח 'יעלה ויבוא' ביום טוב (יהדות)
הפינה של מרן: דיני ארבעת המיניםהפינה של מרן: דיני ארבעת המיניםישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: דיני ארבעת המינים (יביע אומר)
הלכה יומית: מי שלומד תורה לא חייב לשתות בסוכההלכה יומית: מי שלומד תורה לא חייב לשתות בסוכהישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והבוקר: מי שלומד תורה לא חייב לשתות בסוכה (יהדות)
הפינה של מרן:   ישיבה בסוכההפינה של מרן: ישיבה בסוכהישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: ישיבה בסוכה (יביע אומר)
הלכה יומית: "בסוכות הושבתי את בני ישראל"הלכה יומית: "בסוכות הושבתי את בני ישראל"ישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והבוקר: "בסוכות הושבתי את בני ישראל" (יהדות)
הפינה של מרן:  מצוות הסוכההפינה של מרן: מצוות הסוכהישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: מצוות הסוכה (יביע אומר)
הלכה יומית: דין מחלל שבת שנגע בייןהלכה יומית: דין מחלל שבת שנגע בייןישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והבוקר: דין מחלל שבת שנגע ביין (יהדות)
הלכה יומית: כהן תושב ישראל המתפלל בחול ביו"ט שני יברך ברכת כהנים?הלכה יומית: כהן תושב ישראל המתפלל בחול ביו"ט שני יברך ברכת כהנים?ישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והבוקר: כהן תושב ישראל המתפלל בחול ביו"ט שני יברך ברכת כהנים? (יהדות)
הלכה יומית: שליח ציבור שטעה ואמר האל הקדושהלכה יומית: שליח ציבור שטעה ואמר האל הקדושישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והבוקר: שליח ציבור שטעה ואמר האל הקדוש (יהדות)
הלכה יומית: מסתפק איפה עצר בקריאת שמע או בתפילההלכה יומית: מסתפק איפה עצר בקריאת שמע או בתפילהישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והבוקר: מסתפק איפה עצר בקריאת שמע או בתפילה (יהדות)
הלכה יומית: חתם האל הקדוש ולא תיקן תוך כדי דיבורהלכה יומית: חתם האל הקדוש ולא תיקן תוך כדי דיבורישי כהן1
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והבוקר: חתם האל הקדוש ולא תיקן תוך כדי דיבור (יהדות)
הלכה יומית: טעה וברך על קפה 'בורא פרי העץ'הלכה יומית: טעה וברך על קפה 'בורא פרי העץ'ישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והבוקר: טעה וברך על קפה 'בורא פרי העץ' (יהדות)
הלכה יומית: חותמים 'המלך הקדוש' ו'המלך המשפט'הלכה יומית: חותמים 'המלך הקדוש' ו'המלך המשפט'ישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והבוקר: בעשרת ימי תשובה חותמים 'המלך הקדוש' ו'המלך המשפט' (יהדות)

הלכה יומית - עם הרב יצחק יוסף

שיעור יומי בהלכה מפי הראשון לציון והרב הראשי לישראל הגאון רבי יצחק יוסף

כיכר facebook
הנקראים
המדוברים