מוטי..  רולי דיקמן  הפגנות  ליפא
הלכה יומית: ברכת 'משנה הבריות' על הקוף והפילהלכה יומית: ברכת 'משנה הבריות' על הקוף והפילישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והבוקר: ברכת 'משנה הבריות' על הקוף והפיל (יהדות)
הלכה יומית: חייב ללמוד תורה בט' באבהלכה יומית: חייב ללמוד תורה בט' באבישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והבוקר: חייב ללמוד תורה בט' באב (יהדות)
הלכה יומית: ספק אם ברך 'ברכות התורה' - לא יברךהלכה יומית: ספק אם ברך 'ברכות התורה' - לא יברךישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והבוקר: ספק אם ברך 'ברכות התורה' - לא יברך (יהדות)
הלכה יומית: ברכת שעשה לי כל צרכי בט' באבהלכה יומית: ברכת שעשה לי כל צרכי בט' באבישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והבוקר: ברכת שעשה לי כל צרכי בט' באב (יהדות)
הלכה יומית: דין נפטר שביקש שלא להספידוהלכה יומית: דין נפטר שביקש שלא להספידוישי כהן1
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והבוקר: דין נפטר שביקש שלא להספידו (יהדות)
הלכה יומית: אבל שהרבים צריכים לוהלכה יומית: אבל שהרבים צריכים לוישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והבוקר: אבל שהרבים צריכים לו (יהדות)
הלכה יומית: בשר 'חלק ריאה' בדיעבד בלבדהלכה יומית: בשר 'חלק ריאה' בדיעבד בלבדישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והבוקר: בשר 'חלק ריאה' בדיעבד בלבד (יהדות)
הלכה יומית:  דין ברכת 'ענינו' בד' תעניותהלכה יומית: דין ברכת 'ענינו' בד' תעניותישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והבוקר: דין ברכת 'ענינו' בד' תעניות (יהדות)
הלכה יומית: דין קטן בד' תעניות ונגיעה במאכלים בצומותהלכה יומית: דין קטן בד' תעניות ונגיעה במאכלים בצומותישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והבוקר: דין קטן בד' תעניות ונגיעה במאכלים בצומות (יהדות)
הלכה יומית: צום י"ז תמוזהלכה יומית: צום י"ז תמוזישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והבוקר: צום י"ז תמוז (יהדות)
הלכה יומית: דין נשים בארבע תעניותהלכה יומית: דין נשים בארבע תעניותישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והבוקר: דין נשים בארבע תעניות (יהדות)
הלכה יומית: מלמדי תינוקות חייבים בד' תעניותהלכה יומית: מלמדי תינוקות חייבים בד' תעניותישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והבוקר: מלמדי תינוקות חייבים בד' תעניות (יהדות)
הלכה יומית:  מדוע גדולי הדור סובלים ?הלכה יומית: מדוע גדולי הדור סובלים ?ישי כהן4
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והבוקר: מדוע גדולי הדור סובלים ? (יהדות)
הלכה יומית: איסור אכילת דגים עם בשר או חלבהלכה יומית: איסור אכילת דגים עם בשר או חלבישי כהן2
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והבוקר: איסור אכילת דגים עם בשר או חלב (יהדות)
הלכה יומית:  דין דם בביציםהלכה יומית: דין דם בביציםישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והבוקר: דין דם בביצים (יהדות)
הלכה יומית: דין כלי ראשון וכלי שני בשבתהלכה יומית: דין כלי ראשון וכלי שני בשבתישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והבוקר: דין כלי ראשון וכלי שני בשבת (יהדות)
הלכה יומית: הסיבה שאפשר להסתפק בכיור אחדהלכה יומית: הסיבה שאפשר להסתפק בכיור אחדישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והבוקר: הסיבה שאפשר להסתפק בכיור אחד (יהדות)
שימוש במים חמים מהדוד שמש והבוילר בשבתשימוש במים חמים מהדוד שמש והבוילר בשבתישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והבוקר: שימוש במים חמים מהדוד שמש והבוילר בשבת (יהדות)
הלכה יומית:  החשיבות להישאר בישיבההלכה יומית: החשיבות להישאר בישיבהישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והבוקר: החשיבות להישאר בישיבה (יהדות)
הלכה יומית: שטיפת הבית בשבתהלכה יומית: שטיפת הבית בשבתישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והבוקר: שטיפת הבית בשבת (יהדות)
הלכה יומית: חובה שיהיה כיור חלבי וכיור בשרי?הלכה יומית: חובה שיהיה כיור חלבי וכיור בשרי?ישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והבוקר: חובה שיהיה כיור חלבי וכיור בשרי? (יהדות)
הלכה יומית: דין חלב עכו"םהלכה יומית: דין חלב עכו"םישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והבוקר: דין חלב עכו"ם (יהדות)
הלכה יומית:  להקפיד שכל דבר מאכל יהיה בכשרותהלכה יומית: להקפיד שכל דבר מאכל יהיה בכשרותישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והבוקר: להקפיד שכל דבר מאכל יהיה בכשרות (יהדות)
הלכה יומית: לשלוח את ספרי התורה לבדיקת מחשבהלכה יומית: לשלוח את ספרי התורה לבדיקת מחשבכיכר השבת
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והבוקר: לשלוח את ספרי התורה לבדיקת מחשב (יהדות)
הלכה יומית: אסור לבשל בשר וחלב גם עבור בעלי חייםהלכה יומית: אסור לבשל בשר וחלב גם עבור בעלי חייםכיכר השבת
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והבוקר: אסור לבשל בשר וחלב גם עבור בעלי חיים (יהדות)
הסיבה שנשים פטורות ממצוות עשה שהזמן גרמאהסיבה שנשים פטורות ממצוות עשה שהזמן גרמאישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והבוקר: הסיבה שנשים פטורות ממצוות עשה שהזמן גרמא (יהדות)

הלכה יומית - עם הרב יצחק יוסף

שיעור יומי בהלכה מפי הראשון לציון והרב הראשי לישראל הגאון רבי יצחק יוסף

כיכר facebook
הנקראים
המדוברים