ישי ריבו  נתניהו  גפני  משפחת גרוס
הלכה יומית: לפום צערא אגראהלכה יומית: לפום צערא אגראישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והבוקר: לפום צערא אגרא (יהדות)
הלכה יומית: דין עירובי תחומיןהלכה יומית: דין עירובי תחומיןישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והבוקר: דין עירובי תחומין (יהדות)
הלכה יומית: חובת כיבוד אב ואב גם באב שתיין  או סניליהלכה יומית: חובת כיבוד אב ואב גם באב שתיין או סניליישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והבוקר: חובת כיבוד אב ואב גם באב שתיין או סנילי (יהדות)
אב לא יכריח את בנו לקרוא קריאת שמע לפי 'המגן אברהם'אב לא יכריח את בנו לקרוא קריאת שמע לפי 'המגן אברהם'ישי כהן2
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והבוקר: אב לא יכריח את בנו לקרוא קריאת שמע לפי 'המגן אברהם' (יהדות)
הלכה יומית: זמן מגן אברהם בקריאת שמעהלכה יומית: זמן מגן אברהם בקריאת שמעישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והבוקר: זמן מגן אברהם בקריאת שמע (יהדות)
הלכה יומית: דין מי שאיחר זמן קריאת שמעהלכה יומית: דין מי שאיחר זמן קריאת שמעישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והבוקר: דין מי שאיחר זמן קריאת שמע (יהדות)
הלכה יומית:  בשר ועוף קפואים מוקצה בשבת?הלכה יומית: בשר ועוף קפואים מוקצה בשבת?ישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והבוקר: בשר ועוף קפואים מוקצה בשבת? (יהדות)
הלכה יומית:  מוצרים לא כשרים - מוקצה בשבתהלכה יומית: מוצרים לא כשרים - מוקצה בשבתישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והבוקר: מוצרים לא כשרים - מוקצה בשבת (יהדות)
הלכה יומית:  אין דין ערלה בפפאיה, בננה ואננסהלכה יומית: אין דין ערלה בפפאיה, בננה ואננסישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והבוקר: אין דין ערלה בפפאיה, בננה ואננס (יהדות)
הלכה יומית: מה קודם; שבעת המינים או שהחיינו?הלכה יומית: מה קודם; שבעת המינים או שהחיינו?ישי כהן1
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והבוקר: מה קודם; שבעת המינים או שהחיינו? (יהדות)
הלכה יומית:  ברכת היין קודמת לשבעת המיניםהלכה יומית: ברכת היין קודמת לשבעת המיניםישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והבוקר: ברכת היין קודמת לשבעת המינים (יהדות)
הלכה יומית:  לכרות עץ פרי לטובת הרחבת הביתהלכה יומית: לכרות עץ פרי לטובת הרחבת הביתישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והבוקר: לכרות עץ פרי לטובת הרחבת הבית (יהדות)
הלכה יומית: סדר התפילה במניין פועליםהלכה יומית: סדר התפילה במניין פועליםישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והבוקר: סדר התפילה במניין פועלים (יהדות)
הלכה יומית: זמן ציצית ותפיליןהלכה יומית: זמן ציצית ותפיליןישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והבוקר: זמן ציצית ותפילין (יהדות)
הלכה יומית: דין תפילת פועליםהלכה יומית: דין תפילת פועליםישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והבוקר: דין תפילת פועלים (יהדות)
הלכה יומית: תלמידי ישיבות לא יתפללו בנץ החמההלכה יומית: תלמידי ישיבות לא יתפללו בנץ החמהישי כהן1
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והבוקר: תלמידי ישיבות לא יתפללו בנץ החמה (יהדות)
הלכה יומית: הנחת יד על הראש נחשבת ככיסוי?הלכה יומית: הנחת יד על הראש נחשבת ככיסוי?ישי כהן1
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והבוקר: הנחת יד על הראש נחשבת ככיסוי? (יהדות)
הלכה יומית: דין צוואה שלא להספיד בהלוויההלכה יומית: דין צוואה שלא להספיד בהלוויהישי כהן1
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והבוקר: דין צוואה שלא להספיד בהלוויה (יהדות)
הלכה יומית:  לא לברך על גלידה בסעודההלכה יומית: לא לברך על גלידה בסעודהישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והבוקר: לא לברך על גלידה בסעודה (יהדות)
הלכה יומית: דין קטן בהפסקה בין בשר לחלבהלכה יומית: דין קטן בהפסקה בין בשר לחלבישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והבוקר: דין קטן בהפסקה בין בשר לחלב (יהדות)
הלכה יומית: לתת לקטן לאכול לפני הקידושהלכה יומית: לתת לקטן לאכול לפני הקידושישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והבוקר: לתת לקטן לאכול לפני הקידוש (יהדות)
הלכה יומית:  הדם שבביצים אינו טמאהלכה יומית: הדם שבביצים אינו טמאישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והבוקר: הדם שבביצים אינו טמא (יהדות)
הלכה יומית:  גמיעת ביצה וסוכריית מנטה לפני התפילההלכה יומית: גמיעת ביצה וסוכריית מנטה לפני התפילהישי כהן1
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והבוקר: גמיעת ביצה וסוכריית מנטה לפני התפילה (יהדות)
הלכה יומית:  שתיית חלב לפני התפילההלכה יומית: שתיית חלב לפני התפילהישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והבוקר: שתיית חלב לפני התפילה (יהדות)
הלכה יומית: דין שתיית קפה וארק לפני התפילההלכה יומית: דין שתיית קפה וארק לפני התפילהישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והבוקר: דין שתיית קפה וארק לפני התפילה (יהדות)
הלכה יומית: המסופק אם התפלל- חוזר להתפללהלכה יומית: המסופק אם התפלל- חוזר להתפללישי כהן
מדי יום ביומו, מגיש אתר "כיכר השבת" לרבבות הגולשים את פינת ההלכה היומית מאת הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף • והבוקר: המסופק אם התפלל- חוזר להתפלל (יהדות)

הלכה יומית - עם הרב יצחק יוסף

שיעור יומי בהלכה מפי הראשון לציון והרב הראשי לישראל הגאון רבי יצחק יוסף

עדכונים
כיכר facebook
הנקראים
המדוברים