logo
הריון ולידה

אחת ולתמיד, האם הבחילות בהריון הן תופעה חולפת או שרק את היחידה שסובלת מהן? מה כדאי לעשות על מנת להקל על הבחילות? ומתי הן חולפות? (הריון ולידה)

באותו יום.. - התאומות ילדו באותו יום ובאותו בית חולים

מה הסיכוי שתאומות ילדו באותו יום? לתאומות אפרת ונחמה בנות ה-24 זה קרה, הן ילדו באותו היום ובאותו בית החולים

פחות ילודה? - חיים יותר 'יולדים' פחות?

מחקרים רבים עסקו בנושא פוריות ותוחלת החיים ובדקו את הקשר הישיר בניהם. אין תשובה מוחצת למה במדינות מוכות

כתבות