logo
זוגיות

הרבה זמן לא הרגשתי "ברצפה", כמו שאני מרגישה בדקות האלה שאני יוצאת מבית הקפה. התסכול, העייפות, והאכזבה שואבים אותי הכי נמוך שאפשר, הכי קרוב לפרקט זה שאני עומדת עליו עכשיו, ומעבדת נתונים מהשעה האחרונה (שידוכים)

כבר לא עיוורת.. - טו' באב: האהבה כבר לא עיוורת

פעם הכל היה פשוט יותר. אנשים יותר פשוטים, מציאות פשוטה, לא היה צורך לבדוק את כל היצע ה"שוק" עד שאדם

זכית!!! - "שלחת את בעלך? זכית!"

התסריט הבא יכול להתרחש בכל בית דתי, בכל זוגיות באשר היא, בין אם את "אשת אברך" ובין אם בעלך עובד

כתבות