logo
תרבות

שאל אותי הגבאי: את יודעת מי זה בציור? מה שמו? אמרתי לו שלא, לקחתי את ההשראה מתמונה שראיתי. הוא התרגש ואמר לי שהוא מכיר אותו מצוין, ואמר לי את שמו, ואת גילו המתקרב לתשעים, היכן הוא גר, ואיפה הוא מתפלל. זכיתי להכירו ולספר כי אותו היהודי היה תלמיד חכם ניצול שואה ללא משפחה. הקמתי לו זכר באמנות שלי (מאמע, שיווקי)

אמנות לנשמה – אומנות דיגיטלית - אמנות לנשמה – אומנות דיגיטלית

באמנות היהודית, קיים מאז ומתמיד חשש להגיע להגשמה של מושגים רוחניים, בקושי הזה אורית מרטין רואה אתגר

מבית הסוהר לאמנות ויצירה. - על אמנית מוכשרת "אחת מול כולם" מ"אמנות ואמונה"

הציירת והצלמת אסתי וילבושיץ, מייצגת את ההצלחה באומנות ובתרבות שאפשר למצוא אצל כל אחת ואחת: "חלמתי על

כתבות