ברלנד  אורן חזן  הרב מוצפי  גד אלבז
הרב שגיא אוחנה בשיעור על  הלכות צדקה וריביתשיעורו של הרב שגיא אוחנה: הלכות צדקה וריבית
כ' באייר תשעז | 16.05.17
הרה"ג שגיא אוחנה , מגדולי המרצים הספרדים, מעביר מידי שבוע שיעור שבועי בבית הכנסת 'מוסיוף' בירושלים, שיעור שעוסק במוסר והנהגה • "כיכר השבת" מגיש את השיעור השבועי • השבוע בשיעור: הלכות צדקה וריבית (יהדות)
הרב שגיא אוחנה בשיעור על מסירות נפש וקידוש ה'הרב שגיא אוחנה בשיעור על מסירות נפש וקידוש ה'כיכר השבת
הרה"ג שגיא אוחנה , מגדולי המרצים הספרדים, מעביר מידי שבוע שיעור שבועי בבית הכנסת 'מוסיוף' בירושלים, שיעור שעוסק במוסר והנהגה • "כיכר השבת" מגיש את השיעור השבועי • השבוע בשיעור: מסירות נפש (יהדות)
הרב שגיא אוחנה בשיעור על ישועה וביאת המשיחהרב שגיא אוחנה בשיעור על ישועה וביאת המשיחכיכר השבת
הרה"ג שגיא אוחנה , מגדולי המרצים הספרדים, מעביר מידי שבוע שיעור שבועי בבית הכנסת 'מוסיוף' בירושלים, שיעור שעוסק במוסר והנהגה • "כיכר השבת" מגיש את השיעור השבועי • השבוע בשיעור: ישועה וביאת המשיח (יהדות)
הרב שגיא אוחנה בשיעור מיוחד: כך תכוונו בתפילההרב שגיא אוחנה בשיעור מיוחד: כך תכוונו בתפילהכיכר השבת2
הרה"ג שגיא אוחנה , מגדולי המרצים הספרדים, מעביר מידי שבוע שיעור שבועי בבית הכנסת 'מוסיוף' בירושלים, שיעור שעוסק במוסר והנהגה • "כיכר השבת" מגיש את השיעור השבועי • השבוע בשיעור: כוונת התפילה (יהדות)
הרב שגיא אוחנה בשיעור מיוחד על מעלת השבתהרב שגיא אוחנה בשיעור מיוחד על מעלת השבתכיכר השבת
הרה"ג שגיא אוחנה , מגדולי המרצים הספרדים, מעביר מידי שבוע שיעור שבועי בבית הכנסת 'מוסיוף' בירושלים, שיעור שעוסק במוסר והנהגה • "כיכר השבת" מגיש את השיעור השבועי • השבוע בשיעור: מעלת שבת קודש (יהדות)

שיעורי הרב שגיא אוחנה

שיעורו השבועי של הגאון רבי שגיא אוחנה, הנמסר בבית הכנסת "מוסיוף" בירושלים

כיכר facebook
הנקראים
המדוברים