בהגשת: נשות המגזר

אולפו כיכר מארח את נשות המגזר שמשוחחות על העצמה נשית, חינוך ותרבות.