בהגשת: אורחי האולפן

תוכניות ומשדרים מיוחדים ששודרו בהזדמניות שונות הכיכר השבת