בהגשת: נחמיה שטיינברגר

מומחי התעסוקה, אנשי כיוון, קמח וגופים שונים המתמקדים בתחום התעסוקה החרדית באולפן כיכר