ווקאלי  נחמן טוקר  וואקלי  מלך..
מחברים נוספים
אב חרדי
אברהם לביא
אודי צמח
אורי אורבך
איתמר טעפ
איתמר כהן
אפרים גלעד
ברוך שובקס
דוד חכם
דוד רוזנטל
דוד שעיו
דודי שוומנפלד
הרב אליהו קאופמן
הרב דב פוברסקי
הרב דוד בלוך
הרב דוד-מאיר דרוקמן
הרב חיים אמסלם
הרב חיים פוקס
הרב יעקב בלוי
הרב ישראל גליס
הרב ישראל-מאיר לאו
הרב שלמה עמאר
הרבנית יהודית יוסף
ח"כ ישראל אייכלר
חיים פישר
יוסי דייטש
ינון פאלח
יעל מזרחי
יעקב איזק
ירון לרמן
ירח טוקר
ישעיה (שי) הורוויץ
מנדי שוורץ
ניסן שטראוכלר
עו"ד אריאל רוט
עו"ד דב הלברטל
עו"ד דודי הלפר
עוז סגן
רו"ח יעקב בלנגה
שמעון קידר
מנדי שוורץ

מנדי שוורץ

יועץ סגן שר החינוך ח"כ מאיר פרוש

מאיר פרוש - הבעיה שהעיבה לי אצל פרושהבעיה שהעיבה לי אצל פרושכ"ח באלול תשע13
יועץ סגן שר החינוך ח"כ מאיר פרוש, רואה מקרוב את ההתמסרות, ומתרגז: 'מדוע אין דובר ללשכה'. עכשיו הוא חושף סיפורים (מסכמים, שנה בכיכר)