מונטג  חבושה  מלך..  מיכה גמרמן
מחברים נוספים
א' בן ישראל
אבי מימרן
אבישי צור
אהרן גרנות
אורי אורבך
איתמר כהן
אלי אדלר
אלי שפירא
בנצי גופשטיין
ברוך מרזל
דוד חכם
דוד רוזנטל
דוד שעיו
דודי שוומנפלד
הדף היומי
הרב חיים פוקס
הרב יצחק סולובייציק
הרב פנחס גולדשמידט
הרב ראובן זכאים
הרב שלמה עמאר
הרב שמואל אליהו
זלמי יואלי
ח"כ יעקב ליצמן
ח"כ ד"ר מיכאל בן ארי
יוסי שוקרון
יוסף חיים בולטון
יחיאל פליישמן
יידל ורדיגר
יצחק דרקסלר
מנחם טוקר
נתן שקרצ'י
צבי שמואל ניימן
צוריאל קריספל
רבקה שורץ, עו"ד
רחלי איבנבוים
שושי שטוב
שימי סגל
שלום קרומבי
שרון דניאל
חברון גרנביץ

חברון גרנביץ

חברון גרנביץ - התור הגנוב, וה'מויפעס' של חברון גרנביץהתור הגנוב, וה'מויפעס' של חברון גרנביץי"ב בשבט תשעב13
עמדנו דרוכים, כל אחד יודע כבר את תורו ו"מי אחרי מי", כשלפתע הופיע יהודי הדור פנים, פרקו נאה וזקנו מגודל, החיש צעדיו והתמקם בכניסה. איך זה נגמר? (חרדים)
חברון גרנביץ - כשמושקה היהודי מזמין את הפריץ לביתוכשמושקה היהודי מזמין את הפריץ לביתוא' בשבט תשעב6
תקופת "מושקה והפריץ" לא נעלמה: פעם הפריץ הזמין את "מושקה" לאחוזתו בכדי לבזתו והלה היה מופיע באי חשק. בשבוע שעבר "מושקה" הזמין הפריץ אליו (חרדים)
תסלחו להם. חברון גרנביץ - מגוחכים? העיקר שהם עושים את העבודהמגוחכים? העיקר שהם עושים את העבודהכ"ב בכסלו תשעב5
אנו רואים המתנדבים ומגחכים נוכח עומס ה"צ'קלאקות". בזים ל"חגורת הנפץ" עם מכשיר קשר, שני מכשירי מירס, ארבעה ביפרים, שלושה סלקום ואחד אורנג' (חרדים)
חברון גרנביץ - על מה רבו בעל האולם ובעל השמחה?על מה רבו בעל האולם ובעל השמחה?ט"ו בכסלו תשעב16
אחד המלצרים הסב את תשומת ליבו, לילד קטן, שניכר היה כי אינו משתייך לאורחי השמחה. הילד הגיע לאולם בכדי לבקש אוכל למשפחתו "אין לנו לאכול" (חרדים)
חברון גרנביץ - "לא מקבלים ויזה פחות משלושים שקל"?"לא מקבלים ויזה פחות משלושים שקל"?ו' בכסלו תשעב39
החלטתי לחשוף בפניכם את כל האמת: אין כזה דבר של הגבלת סכום בקניה בכרטיס אשראי. מדובר בסך הכל בשיטה בזויה של בעלי החנויות להגדיל את המכירות
חברון גרנביץ - איך החרדים חושבים שחרדים מטומטמים?איך החרדים חושבים שחרדים מטומטמים?כ"ט בתשרי תשעב20
זה מתחיל בכרוזי רחוב רוטטי לב של "הקשיבו הקשיבו" ממשיך ב- "אישור גדולי ישראל" ומסתיים בקול יבבה של "איש בל יעדר". הם באמת חושבים שכולנו פסיכים?
חברון גרנביץ - פגעתם בחברון? עכשיו הוא מוחל לכםפגעתם בחברון? עכשיו הוא מוחל לכםח' בתשרי תשעב7
"אני מודה למי שביזה אותי ברבים, מוחל במחילה גמורה ואמיתית לכול אדם באשר הוא - אם גרם לי עוול, או נזק בהבל פיו על ידי לשון הרע". חברון מתכונן לכיפור (דעה)
חברון גרנביץ - גרסת גרנביץ: כופין אותי עד שאומר רוצהגרסת גרנביץ: כופין אותי עד שאומר רוצהכ' באלול תשעא11
נגד חוק לסגירת חנויות מוקדם? תשמעו מה יש לחברון לומר: לפני חמש שנים חוקקה עיריית ב"ב חוק דומה. נלחמתי נגדו, לקחת עו"ד ונכשלתי. היום אני מודה להם
חברון גרנביץ - חברון גרנביץ הכה תלמיד ונחקר במשטרהחברון גרנביץ הכה תלמיד ונחקר במשטרהט"ז באלול תשעא53
הוא לא חדל להפריע בשיעור, כל מאמציי להשתיקו כשלו, לא שלטתי עוד ברוחי, והטבעתי על לחיו "סטירת לחי מצלצלת". "הרב עוד ישמע ממני" הוא הגיב וטרק הדלת
חברון גרנביץ - "ביבי, אני עסוק בלפרנס את חבריך""ביבי, אני עסוק בלפרנס את חבריך"ו' באלול תשעא12
ביבי, כל היום אני עסוק בלפרנס את חבריך! בקפה בוקר - כבר הספקתי לגלגל כמה שקלים אל קופת משפחת שטראוס-עלית, ואחרי המיילים, גם לנטויז'ן של דנקנר