www..  טלז סטון  ווקאלי  טלזסטון
מחברים נוספים
אב חרדי
אבי בלום
אברהם לביא
איתן כבל
אליאסף יוסף
אליעזר שולמן
אשר מדינה
ד"ר לי כהנר
דוד רוזנטל
הדסה אלפסי
הדף היומי
הרב בועז נקי
הרב דוד בלוך
הרב חיים ולדר
הרב יצחק שקופ
הרב ישראל אסולין
הרב ישראל פינטו
ח"כ יואב בן צור
ח' יקר
ח"כ ד"ר מיכאל בן ארי
חברון גרנביץ
חיים פישר
יהודה משי זהב
יואב ללום
יואל שטיין
ליפא שמעלצר
מיכאל קקון
מרדכי פלדשטיין
נח טוניק
ניסן שטראוכלר
עו"ד אריאל רוט
עו"ד ישראל באך
צבי יחזקאלי
רו"ח יעקב בלנגה
שושי שטוב
שלום קרומבי
שלמה בניזרי
שלמה גולדשטיין
שלמה קוק
יידל ורדיגר

יידל ורדיגר

זמר חסידי ומפיק מוזיקלי

יידל ורדיגר - מאות אלפי ש"ח  לפח - בגלל ווטסאפמאות אלפי ש"ח לפח - בגלל ווטסאפכ"ו בסיון תשעה48
בטור מיוחד למדור המוזיקה של "כיכר השבת", מספיד יידל ורדיגר את הפקות היוקרה ומצביע על האשם המרכזי: הוואטסאפ - בגללו 3 שנים של עבודה ושמונים אלף דולר ירדו לטמיון (טור)
הנקראים
המדוברים