בישיץ  הורביץ  חני הורוביץ  נתנאל ישראל
מחברים נוספים
אבישי צור
אברהם דוב גרינבוים
איתן דובקין
אלי הלמן
אלי ישי
אסתי שושן
אריה דרעי
אריה יואלי
בני הראל
בנימין י. רבינוביץ, יתד נאמן
בנצי גופשטיין
דני קושמרו
הרב אהרון לוי
הרב אייל אונגר
הרב בועז נקי
הרב דוד-מאיר דרוקמן
הרב טוביה פריינד
הרב יצחק סולובייציק
הרבנית יהודית יוסף
הרצל קוסאשוילי
ח"כ יעקב כץ (כצל´ה)
ח"כ יעקב מרגי
חברון גרנביץ
יאיר לפיד
יואב ללום
יעקב איזק
יעקב וידר
ירון לרמן
ישראל גולדשמיט
מיכאל נכטיילר
מנחם טוקר
מני צור
משה גלסנר
משה פרידמן
עו"ד מרדכי ציבין
עו"ד משה-יצחק אוסדיטשר
פייני סוקניק - גולדשמידט
צוריאל קריספל
שיפי חריטן
שני קינן
הרב טוביה פריינד

הרב טוביה פריינד

האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק שליט"א - שיחה נדירה עם האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק שליט"אשיחה נדירה עם האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק שליט"אכ"ז בסיון תשסט11
היום במוסף התורני של המודיע: שיחה לרגל מלאות שלושים לפטירתו של הגאון רבי מאיר ברנדסדופר זצ"ל (איצטלה)
כלי קודש. רבי מאיר ברנדסדופר זצ"ל - "אבדה ירושלים כלי חמדתה""אבדה ירושלים כלי חמדתה"כ"ג באייר תשסט9
מי שפסע בתווך, בין רבבות ישראל אחר מיטתו, הבחין מיד בקשר המיוחד אליו היו קשורים בעבותות אהבה אלפי ישראל מכל שדרות היהדות החרדית.