פורים  שירי פורים  ישי ריבו  מלך..
הרב עובדיה יוסף 1762 תוצאות

הרב עובדיה יוסף

הפינה של מרן:  זכר למחצית השקל
הפינה היומית של מרן הרב עובדיה יוסף: זכר למחצית השקל
א' באדר תשעח | 16/02/18 | ישי כהן

מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: זכר למחצית השקל (יביע אומר)

הפינה של מרן:  משנכנס אדר מרבין בשמחה
הפינה היומית של מרן הרב עובדיה יוסף: משנכנס אדר מרבין בשמחה
ל' בשבט תשעח | 15/02/18 | ישי כהן

מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: משנכנס אדר מרבין בשמחה (יביע אומר)

הפינה של מרן:  דיני סחיטה באוכלין ובמשקין בשבת
הפינה היומית של מרן הרב עובדיה יוסף: דיני סחיטה באוכלין ובמשקין בשבת
כ"ט בשבט תשעח | 14/02/18 | ישי כהן

מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: דיני סחיטה באוכלין ובמשקין בשבת (יביע אומר)

הפינה של מרן:  מלאכת דש בשבת
הפינה היומית של מרן הרב עובדיה יוסף: מלאכת דש בשבת
כ"ח בשבט תשעח | 13/02/18 | ישי כהן

מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: מלאכת דש בשבת (יביע אומר)

הפינה של מרן: מלאכת טוחן בשבת
הפינה היומית של מרן הרב עובדיה יוסף: מלאכת טוחן בשבת
כ"ז בשבט תשעח | 12/02/18 | ישי כהן

מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: מלאכת טוחן בשבת (יביע אומר)

הפינה של מרן: דיני עירוב בשבת
הפינה היומית של מרן הרב עובדיה יוסף: דיני עירוב בשבת
כ"ו בשבט תשעח | 11/02/18 | ישי כהן

מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: דיני עירוב בשבת (יביע אומר)

הפינה של מרן: הלכות סתירה בשבת
הפינה היומית של מרן הרב עובדיה יוסף: הלכות סתירה בשבת
כ"ג בשבט תשעח | 08/02/18 | ישי כהן

מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: הלכות סתירה בשבת (יביע אומר)

יונתן יוסף ואביו הגר"י יוסף זצ"ל - יוני יוסף בראיון: "אני מייצג את סיעת 'יחד'"
יוני יוסף בראיון: "אני מייצג את סיעת 'יחד'"
כ"ג בשבט תשעח | 08/02/18 | ישי כהן | 42 תגובות

יונתן יוסף חושף בראיון ל"כיכר השבת" כי ירוץ בירושלים כנציג 'יחד' ומשיב לשאלה - איך הוא מתמודד מטעם מפלגתו של אלי ישי שנטען כי עצר תקציבים למוסדות של אביו זצ"ל (מקומי)

הפינה של מרן: דין אוהל בשבת
הפינה היומית של מרן הרב עובדיה יוסף: דין אוהל בשבת
כ"ב בשבט תשעח | 07/02/18 | ישי כהן

מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: דין אוהל בשבת (יביע אומר)

כך מרן זצ"ל לא הרגיש את הטיפול הכואב
הגר"ד יוסף סיפר: כך מרן זצ"ל לא הרגיש את הטיפול הכואב
כ"א בשבט תשעח | 06/02/18 | ישי כהן | 17 תגובות

הרופאים הבטיחו טיפול פנימי וכואב, הכולל סבל רב וצווחות נוראות, אך בזכות הלימוד במסכת בבא בתרא, מרן הגר"ע יוסף זצוק"ל, כלל לא הרגיש את הטיפול ותמה על העיכוב (חרדים)