גד אלבז  הפגנות  איציק דדיה  הפלג
הרב עובדיה יוסף 1697 תוצאות

הרב עובדיה יוסף

הפינה של מרן: דין יין צימוקים לקידוש
הפינה היומית של מרן הרב עובדיה יוסף: דין יין צימוקים לקידוש
ד' בכסלו תשעח | 22/11/17 | ישי כהן

מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: דין יין צימוקים לקידוש (יביע אומר)

הפינה של מרן: המשך דיני כשרות היינות לקידוש ולהבדלה
הפינה היומית של מרן הרב עובדיה יוסף: המשך דיני כשרות היינות לקידוש ולהבדלה
ג' בכסלו תשעח | 21/11/17 | ישי כהן

מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: המשך דיני כשרות היינות לקידוש ולהבדלה (יביע אומר)

הפינה של מרן: המשך הלכות היין הכשר לקידוש
הפינה היומית של מרן הרב עובדיה יוסף: המשך הלכות היין הכשר לקידוש
ב' בכסלו תשעח | 20/11/17 | ישי כהן

מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: המשך הלכות היין הכשר לקידוש (יביע אומר)

הפינה של מרן: דין היין הכשר לקידוש
הפינה היומית של מרן הרב עובדיה יוסף: דין היין הכשר לקידוש
א' בכסלו תשעח | 19/11/17 | ישי כהן

מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: דין היין הכשר לקידוש (יביע אומר)

הפינה של מרן:  חובת קריאת שלושה פסוקים לעולה לתורה
הפינה היומית של מרן הרב עובדיה יוסף: חובת קריאת שלושה פסוקים לעולה לתורה
כ"ח בחשוון תשעח | 17/11/17 | ישי כהן

מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: חובת קריאת שלושה פסוקים לעולה לתורה (יביע אומר)

הפינה של מרן:  מי ששכח 'רצה' בברכת המזון ודין מי שטעה בתפילת השבת
הפינה היומית של מרן הרב עובדיה יוסף: מי ששכח 'רצה' בברכת המזון ודין מי שטעה בתפילת השבת
כ"ז בחשוון תשעח | 16/11/17 | ישי כהן

מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: מי ששכח 'רצה' בברכת המזון ודין מי שטעה בתפילת השבת (יביע אומר)

הפינה של מרן: מי ששכח להזכיר מעין המאורע
הפינה היומית של מרן הרב עובדיה יוסף: מי ששכח להזכיר מעין המאורע בברכת המזון ובברכה אחרונה
כ"ו בחשוון תשעח | 15/11/17 | ישי כהן

מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: מי ששכח להזכיר מעין המאורע בברכת המזון ובברכה אחרונה (יביע אומר)

הפינה של מרן: חובת  אכילת סעודה שלישית ורביעית בשבת
הפינה היומית של מרן הרב עובדיה יוסף: חובת אכילת סעודה שלישית ורביעית בשבת
כ"ה בחשוון תשעח | 14/11/17 | ישי כהן

מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: חובת אכילת סעודה שלישית ורביעית בשבת (יביע אומר)

הפינה של מרן:  יכווין אדם תפילתו עם השליח ציבור
הפינה היומית של מרן הרב עובדיה יוסף: יכווין אדם תפילתו עם השליח ציבור
כ"ד בחשוון תשעח | 13/11/17 | ישי כהן

מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: יכווין אדם תפילתו עם השליח ציבור (יביע אומר)

הפינה של מרן: אמירת קורבנות וזמירות
הפינה היומית של מרן הרב עובדיה יוסף: אמירת קורבנות וזמירות
כ"ג בחשוון תשעח | 12/11/17 | ישי כהן

מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: אמירת קורבנות וזמירות (יביע אומר)