נתניהו  ליפא  מידד טסה  www.cnfysl..
rchxct
הנקראים
המדוברים