עמירן דביר  מידד טסה  כיכר tv  בני ברק
אוריע
הנקראים
המדוברים