ניר בן ארצי  משפחת גרוס  גפני
המושלמת
הנקראים
המדוברים