קול ברמה  ישי לפידות  עמאר  עוזיה צדוק
המושלמת
הנקראים
המדוברים