אברהם פריד  הפלג  רולי דיקמן  עוזיה צדוק
נריהקליין
הנקראים
המדוברים