משי זהב  מוטי..  יהודה משי..  סורוצקין
אין תמונה
הנקראים
המדוברים