יניב בן..  גד אלבז  חנן בן ארי  מנחה
חדרי חרדים
הנקראים
המדוברים