ליפא  מסתערבים  חמאס  מוטי..
חדרי חרדים
הנקראים
המדוברים