מירון  מקלב  לג בעומר  נפתלי מקלב
חדרי חרדים
הנקראים
המדוברים