מלך..  גד אלבז  נדב סלע  נתניהו
א.א
הנקראים
המדוברים