גפני  יהודה משי..  משי זהב  הידברות
א.א
הנקראים
המדוברים