מלך..  אברהם פריד  עוזיה צדוק  חיים משה
ינון כהן
הנקראים
המדוברים