גד אלבז  ברלנד  שבאבניקים  גפני
as1
הנקראים
המדוברים