אברהם פריד  עדן הראל  עוזיה צדוק  עמאר
שרה .א.
הנקראים
המדוברים