מלך..  חנן בן ארי  סקר  גד אלבז
שרה .א.
הנקראים
המדוברים