נתניהו  ישי לפידות  הרב אשכנזי
אחת שמבינה
הנקראים
המדוברים