נתניהו  ישי ריבו  מלך..  אולמרט
צפור בודד
הנקראים
המדוברים