פורים  גד אלבז  מלך..  סקר
פו הדוב
הנקראים
המדוברים