מלך..  גד אלבז  נתניהו  מאמאן
בת של מלך-נסיכה.
הנקראים
המדוברים