בנות חיל  אורן חזן  גד אלבז  גור
צדק ואמת א
הנקראים
המדוברים