דרעי  עוזיה צדוק  סורוצקין  יהודה משי..
צדק ואמת א
הנקראים
המדוברים