מערבא  פורים  שבאבניקים  הפלס
דוד סגל
הנקראים
המדוברים